วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

“แม่ทัพภาค2”เยี่ยมทหาร แนวหน้า พื้นที่เขาพระวิหาร ….รับทราบความเป็นอยู่และ สถานการณ์ในพื้นที่ ระหว่าง ทหารไทย-เขมรพร้อม มอบของขวัญ ทหาร “ฉก.1”

31 ธ.ค. 2019
658

 

แม่ทัพอี๊ด พลโท ธัญญา เกียรติสาร แม่ทัพภาคที่ 2/ ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 2 ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ และมอบของขวัญปีใหม่ให้กับกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่แนวชายแดนไทย-กัมพูชา ที่หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่ 23 อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

และ ตรวจเยี่ยมกำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ “หน่วยเฉพาะกิจที่1” ที่ดูแลพื้นที่เขาพระวิหาร

โดยมี พันเอก อัครพนธ์ มูลประดับ ผบ.ฉก.1, ผบ.หน่วยขึ้นตรง, ผบ.หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการและ ผบ.หน่วยสนับสนุน ต้อนรับ

พลโทธัญญา ได้ไปเยี่ยมทหาร บนผามออีแดง และเดินเท้าไปเยี่ยมทหาร ในพื้นที่ปัญหา ที่วางกำลังร่วมกับทหารกัมพูชา ด้วย

error: Content is protected !!