วันพุธ, 29 กันยายน 2564

“ผู้นำเหล่าทัพ”พร้อมหน้า ร่วมคณะ “บิ๊กตู่-ครม.” รับเสด็จฯ “กรมสมเด็จพระเทพฯ” งานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ “Friendship Medal”

30 ธ.ค. 2019
381

 

พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรีและภริยา เฝ้าฯ รับเสด็จ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสทรงได้รับการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายครื่องราชอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน (Friendship Medal of the People’s Republic of China) ที่ทำเนียบรัฐบาล

โดยมี บิ๊กณัฐ พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม บิ๊กกบ พลเอกพรพิพัฒน์ เบญญศรี ผบ.สูงสุด
บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. บิ๊กลือ พลเรือเอกลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. บิ๊กนัต พล.อ.อ.มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. ร่วมรับเสด็จด้วย

error: Content is protected !!