วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

เข้าถึง ก้นครัว

29 ธ.ค. 2019
185

 

“K.K.” พลตรี เกรียงไกร ศรีรักษ์ รองแม่ทัพภาค4 ลงพื้นที่ เยี่ยมเยี่ยนพี่น้องไทยพุทธและมุสลิม เพื่อมอบบ้านให้ผู้ยากไร้ พร้อมมอบสิ่งอุปโภคบริโภคให้กับผู้สูงอายุ และผู้ขาดแคลน

พร้อมเยี่ยมหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบพหุวัฒนธรรมดั้งเดิม พี่น้องไทยพุทธ-ไทยมุสลิม อยู่ร่วมกัน พึ่งพาอาศัยกัน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ที่บ้านท่าด่าน ต.ตะโละกาโปร์ อ.ยะหริ่ง และบ้านคลองต๋ำ ต.ปะนาเระ อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

โดยมี พันเอก สมคิด คงแข็ง ผบ.ฉก.ทพ.42 ต้อนรับ

โดย “รองแม่ทัพ เกรียง” ไปช่วยทำกับข้าว พร้อมพบปะพูดคุยกับขาวบ้าน….บรรยากาศชื่นมื่น รับปีใหม่

error: Content is protected !!