วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“แม่ทัพหนุ่ย” ไปเยี่ยมถึง บ้านไล่โว่ สังขละบุรี แจกผ้าห่มกันหนาว และแนะนำ ด้าน สาธารณสุข

29 ธ.ค. 2019
240

 

พลโท ธรรมนูญ วิถี แม่ทัพภาค1 /ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่ 1 เดินทางไปยังชุดประสานงานโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี ตำบลไล่โว่ อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปแนวทางการดำเนินโครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี(บ้านสาลาวะ-ไล่โว่) จากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำถึงแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกัน เพื่อให้เกิดการประสานสอดคล้องอย่างเป็นระบบและได้เดินทางไปมอบผ้าห่มกันหนาวให้กับประชาชนในพื้นที่

รวมทั้งได้พบปะให้กำลังใจแก่ผู้นำชุมชนและอาสาสมัครหมู่บ้านที่เข้ารับการอบรมโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชนและหมอพื้นบ้านในถิ่นทุรกันดาร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจพื้นฐานการปฐมพยาบาล และเป็นต้นแบบในการดูแลตนเองด้านสาธารณสุขของชุมชน ตามแผนการพัฒนาพื้นที่โครงการ

หลังจากนั้นจึงขยายผลให้กับชาวบ้านในพื้นที่ต่อไป

error: Content is protected !!