วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

“บิ๊กแดง” ได้กลิ่นอะไร?

29 ธ.ค. 2019
196

 

“บิ๊กแดง” สั่งการ ทุกหน่วย ทบ.ดูแลอาวุธยุทโธปกรณ์ ในความดูแลให้ดี ปรนนิบัติบำรุง ให้พร้อมใช้งาน กำชับ
อย่าให้ “สูญหาย” หวั่น ถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง เพราะอาวุธ-สิ่งอุปกรณ์ เหล่านี้ จะกลับมาทำร้ายประชาชน รวมทั้ง กำลังพลของเราเอง ด้วย ได้ !!

“อาวุธ และ สป.ทุกประเภท ล้วนแล้วแต่มาจาก”ภาษีของประชาชน”และ ภาษีของเราเองด้วย

จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จักต้องรักษาดูแล ปรนนิบัติบำรุง ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งาน และไม่สูญหาย ไม่ถูกนำไปใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง

เช่น กระสุน วัตถุระเบิด ชิ้นส่วนอาวุธ หรือ อาวุธ เพราะอุปกรณ์เหล่านี้จะกลับมาทำร้ายประชาชน รวมทั้งกำลังพลของเราเอง ผู้ที่รับผิดชอบตามตำแหน่งหน้าที่

จึงต้องพึงสังวรณ์และตระหนักในหน้าที่ ในการตรวจสอบอยู่เสมอ”

: พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. สั่งการ ไปยังทุกหน่วยขึ้นตรงทบ. ให้ระมัดระวัง ในช่วงวันหยุดปีใหม่ และ นับจากนี้

error: Content is protected !!