วันอังคาร, 21 กันยายน 2564

ทหารม้า ดูแล พื้นที่”เอกมัย” ช่วงปีใหม่

28 ธ.ค. 2019
849

ส่งประชาชนกลับบ้าน ให้ปลอดภัย

“ผบ.รุณ”พลตรี กันตพจน์ เศรษฐารัศมี ผบ.พล.ม.2 รอ. ลงพื้นที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย) ….เพื่อตรวจเยี่ยม และมอบสิ่งของ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ของหน่วยและส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการปฏิบัติหน้าที่จุดบริการประชาชน
ในห้วงเทศกาลปีใหม่ 2563

พร้อมตรวจ การเตรียมพร้อมรับสถานการณ์หรือเหตุร้าย ของจุดบริการ ที่จะช่วยเหลือประชาชน

โดยมี “ผู้การชิน”พันเอก ชินสรณ์ เรืองศุข ผบ.ม.1 รอ. และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับฯ ที่ สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (เอกมัย)

error: Content is protected !!