วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

วันหยุด ก็ไม่หยุด ทำงาน 24 ชม. ตลอด 7 วัน

ลูกน้องไม่ได้หยุด …..ผบ.ทอ. ก็ไม่หยุด เช่นกัน

บิ๊กนัต พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์
ผู้บัญชาการทหารอากาศ แต่งเครื่องแบบ เข้ารับฟังผล​การปฏิบัติ​ภารกิจ​การเชื่อมโยง​สัญญาณ​ภาพ UAV
Aerostar สนับสนุนการเฝ้าตรวจติดตามการจราจร เนื่องในเทศกาล​ปีใหม่​ 2563 ที่เป็นระบบreal time

ทั้งนี้ ผบ.ทอ. สั่งทุกกองบิน ตั้งจุดบริการประชาชน ในช่วงเทศกาลวันหยุดปีใหม่

ภาพ-กองทัพอากาศ

error: Content is protected !!