วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

The Leader ศิลปะ การเป็นผู้นำ ของ “บิ๊กแดง”

28 ธ.ค. 2019
354

 

“เราไม่ได้แข็งแรงแบบ กำลังพล หนุ่มๆ เช่น ผู้การกรม ผู้พัน หรือ กำลังพลที่อยู่ในหน่วยกำลังรบ

แต่ความเป็นผู้บังคับหน่วย ต้องแสดงออกของ”ความเป็นผู้นำหน่วย”
และมีส่วนร่วมกับกำลังพล เป็นตัวอย่าง แบบอย่าง ให้กับกำลังพล

ผู้บังคับบัญชา ไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬา หรือเก่งทุกอย่าง แต่ควรมีส่วนร่วมกับกิจกรรมกับลูกน้องตัวเอง เพื่อให้เกิดความใกล้ชิด สนิทสนม ไม่ทำตัวห่างกับผู้ใต้บังคับบัญชา “

: บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก

error: Content is protected !!