วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

จาก “ทุกข์ ของประชาชน คือ ทุกข์ของเรา” สู่ “ความสุขของประชาชน คือ ความสุข ของเรา”

28 ธ.ค. 2019
377

จาก “บิ๊กเจอร์รี่”
สู่ “บิ๊กหรั่ง”

หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา (นทพ.) นักรบสีน้ำเงินของ กองบัญชาการกอฃทัพไทย. ในยุคของ “บิ๊กหรั่ง” พลเอก พีระพงษ์ เมืองบุญชู ผบ.นทพ….. ใช้ม็อตโต้หน่วย ว่า “ความสุขของประชาชน คือ ความสุข ของเรา”

เพราะตั้งเป้าหมายในการทำงานว่า หากประชาชน มีความสุข ทหารพัฒนา ก็มีความสุขไปด้วย เพราะฉะนั้น นักรบสีน้ำเงิน ทุกคน ต้องช่วยกันทำให้ประชาชน มีความสุข

หลังจากที่ ในยุคของ บิ๊กเจอร์รี่ พลเอก ดร.ธนเกียรติ ชอบชื่นชม เป็น ผบ.นทพ. ใช้ม็อตโต้ ที่ว่า “ทุกข์ ของประชาชน คือ ทุกข์ของเรา”

ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ บิ๊กหรั่ง สั่งการให้หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ในแต่ละจังหวัด ทั่วประเทศ ตั้งจุดบริการประชาชน ตามเส้นทาง และพื้นที่หน้าหน่วย หรือใกล้หน่วย เพื่อเป็นเพื่อนร่วมทาง กับประชาชน ในการเดินทาง อย่างปลอดภัย “พักคน พักรถ พักใจ” ที่ จุดบริการฯ ทหารพัฒนา

error: Content is protected !!