วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

ปรากฏการณ์ วันปีใหม่ม้ง”2563 ที่ทำให้ ฝ่ายทหาร ต้องฉุกคิด

28 ธ.ค. 2019
210

 

“ธนาธร” และพรรคอนาคตใหม่ เดินเกม ในสิ่งที่ ฝ่ายรัฐ นึกไม่ถึง โดยพุ่งเป้ามาที่ กลุ่มชาติพันธุ์ เพราะมี สส.ที่เป็นชาติพันธุ์ ด้วยการลงพื้นที่ ทั้งปีใหม่ม้ง ที่ จ.ตาก และ “ช่อ พรรณิการ์” ลงพื้นที่เพชรบูรณ์

“เสืออากาศ24/7” นายพลทัพฟ้า คอลัมนิสต์ ประจำเพจ เขียนบทความ ทันใด หลังเห็น นายธนาร จึ่งรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ แต่งชุดม้ง ร่วมงานวันปีใหม่ม้ง

แต่เป็นการสะท้อน มุมมองด้านความมั่นคง ….ว่า

_ธนาธร เนื่องใน วันปีใหม่ม้ง 2563

ธนาธร คิดอย่างไร???

_ม้งคือใคร ?
ม้ง คือ ชนเผ่าที่มีขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิต/ศาสนา/ศิลปะเป็นของตนเอง(ที่ต่างจากของไทยโดยสิ้นเชิง)
-ม้งอาศัยอยู่บนผืนแผ่นดินไทยได้ตามสิทธิ์ที่สมควรจะได้ในฐานะเป็นมนุษย์
€ ม้งได้รับสิทธิ์บนความเป็นมนุษย์ที่มีสิทธิ์เสรีภาพตามหลักสิทธิมนุษยชน และมีสิทธิ์ในการมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
€ ม้งจะไม่ได้รับสิทธิ์ในการครอบครองทรัพยากรธรรมชาติ บนแผ่นดินไทยไปเป็นของตนเอง ไม่ว่าจะกรณีใดๆ
€ ม้งมีสิทธิ์ทำกินได้บนผืนแผ่นดินไทยตามขีดความสามารถของแต่ละคน เพียงแต่ต้องไม่เป็นภาระให้กับประชาชนคนไทย

-ม้ง สามารถเปลี่ยนสัญชาติไป็นสัญชาติไทยได้เมื่อผ่านกระบวนการทางด้านการบูรณาการสังคม(Integration)คือ ต้องเปลี่ยนขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมวิถีชีวิต/ศาสนา/ศิลปะของตนเองให้เป็นของไทยโดยสมบูรณ์

-ม้ง แท้จริงแล้วนั้น ทุกคนต้องการกลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตนเองโดยต้องการใช้ชีวิตอย่างปกติสุขในฐานะเป็นเจ้าของแผ่นดินของตนเอง

ปัญหาม้ง
-ม้ง เกาะติดอยู่กับป่าเขาและหากินอยู่กับการเก็บเกี่ยวผลผลิตจากธรรมชาติมาขายเป็นรายได้เลี้ยงชีพ

ซึ่งปัจจุบันในสภาพโลกาภิวัตน์นั้นม้งต้องการรายได้มากขึ้น จึงต้องรีดเค้นธรรมชาติมากขึ้น อันทำให้ป่าเขา/ธรรมชาติรอบตัวเสื่อมโทรมก่อภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงตามมา(แล้งจัด ร้อนจัด ฝุ่นจัด(เผาจัด) ท่วมจัด ..ตามมา)

-ม้ง ยังขาดปัญญาแห่งยุคสมัยที่ควรจะเป็นอยู่มาก (แม้ว่า อาจมีม้งบางคนจะมีมันสมองชั้นเลิศก็ตาม)อันเนื่องมาจากว่า ขาดการศึกษาที่ดีมายาวนาน

ในการนี้ ม้งสามารถจะสามารถได้รับการศึกษาที่ดีจากรัฐไทยได้เพียงแต่ต้องเข้าอยู่ในระบบสังคมไทย คือการมีหน้าที่พลเมืองดีของไทย ก่อนที่จะได้รับสิทธิ์นั้นๆ

วิธีคิดของ”ธนาธร”

_ต้องการแจกที่ดินไทยให้กับม้ง โดยอ้างว่า”ม้งจะสามารถมีที่ดินทำกิน โดยสามารถจะปลดแอกออกจากอำนาจการควบคุมของข้าราชการไทย”

นี่คือ การหาเสียง หรือไม่

_ต้องการเพียง คะแนนเสียงทางการเมืองโดยเพียรพยายาม “มอบที่ดินทำกินที่เป็นผืนแผ่นดินไทย/เป็นของชนชาติไทย ทั้งชาติ ให้กับม้ง เป็นการแลกเปลี่ยน” นั้นสมควรหรือไม่

“ธนาธร” สมควรจะต้องประพฤติปฏิบัติตนอย่างไร??? ในห้วงปีใหม่ม้ง

_ควรต้องไปรายงานตัวตามหมายเรียกของตำรวจในลักษณะของการต้องทำหน้าที่เป็นพลเมืองดีของแผ่นดิน : กระทำตนเป็นแบบอย่างของบุคคลผู้มีวินัย เคารพกฎหมายกฎกติกาบ้านเมือง กระทำตนให้รู้ว่าตนเป็นนักการเมืองที่ดีของประชาชนคนไทย

_ช่วยสนับสนุนรัฐไทยในการแก้ปัญหาชนเผ่า(ปัญหาม้ง)ให้เป็นไปตามการจัดระเบียบชาติบ้านเมืองไทย(ระเบียบวินัยบุคคล ระเบียบวินัยชุมชน/สังคม ระเบียบวินัยบ้านเมือง/ที่อยู่อาศัย/ระบบนิเวศทางธรรมชาติ) ซึ่งหมายถึงการจัดระเบียบชาวต่างชาติ/ชนเผ่านั่นเอง

_ช่วยเหลือรัฐในการสร้างม้งฉลาดให้เป็นคนมีความรู้/มีปัญญาเพื่อให้สามารถทำหน้าที่เป็นผู้นำกระทำการนำพาม้ง กลับไปยังบ้านเกิดเมืองนอนของตน โดยมิต้องเป็นภาระของชนชาติไทยอีกต่อไป

“ธนาธร” กับพรรคพวกในวิธีคิด/ในวิธีปฏิบัติข้างต้นนั้น เชื่อว่า มิอาจทำหน้านำพาบ้านเมืองไทยได้แน่นอน

ในมุมมองฝ่ายทหารแล้ว มองว่า
จะเกิดความเสียหาย ต่อ ประเทศไทย!

“เสืออากาศ24/7”

error: Content is protected !!