วันพุธ, 22 กันยายน 2564

ศิลปะ ความเป็น ผู้นำ ของ “บิ๊กแดง” Leadership

27 ธ.ค. 2019
130

 

“ความเป็นผู้บังคับหน่วย คือ การแสดงออกของ”ความเป็นผู้นำหน่วย” ที่ตนได้รับแต่งตั้ง ได้รับความไว้วางใจจากผู้บังคับบัญชา ให้เป็นผู้นำในหน่วยทุกระดับ ตั้งแต่ ผบ.หมู่ ผบ.หมวด กองร้อย กองพัน กรม กองพล แม่ทัพ ผบ.ทบ. ต้องแสดงออกในการมีส่วนร่วมกับกำลังพล เป็นตัวอย่าง แบบอย่าง ให้กับกำลังพล”

:พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.

error: Content is protected !!