วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

ผบ.ทอ.” สั่ง จัดตั้งจุดบริการประชาชน ทั่วทิศ หน้าหน่วยทอ. …จัดUAV บินตรวจสภาพการจราจร ลิ้งค์ Real Time ทั่วประเทศ หวัง ประชาชนเดินทางปลอดภัย

 

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ สั่งการให้ทุกกองบิน และโรงเรียนการบิน ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลประชาชน ในช่วงปีใหม่

โดยจัดอากาศยานไร้คนขับ (UAV) ซึ่งเป็นยุทโธปกรณ์ทางทหาร ทำการบินสำรวจสภาพการจราจรในเส้นทางคมนาคมสายหลักทั่วประเทศ พร้อมส่งข้อมูลภาพแบบ Realtime ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประโยชน์ในการวางแผนการอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชน

ทั้ง กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย และกระทรวงคมนาคม พร้อมตั้งจุดดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในการเดินทางให้แก่พี่น้องประชาชน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2563 ขึ้น ตามนโยบายของรัฐบาล โดยกำหนดจัดระหว่างวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 ถึงวันศุกร์ที่ 3 มกราคม 2563

สำหรับกิจกรรมการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อดูแลความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกให้แก่พี่น้องประชาชนที่เดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่

ทั้ง ชุดแพทย์พยาบาลเพื่อให้บริการทางการแพทย์ ชุดช่างเพื่อให้บริการตรวจเช็คและบำรุงรักษายานพาหนะเบื้องต้น ชุดสารวัตรทหารอากาศเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการจราจรและรักษาความปลอดภัย การให้บริการสอบถามข้อมูลเส้นทาง

ตลอดจนบริการกาแฟ น้ำดื่ม ผ้าเย็น และเตียงสนาม สำหรับประชาชนที่จอดพักรถให้ได้พักผ่อน ผ่อนคลายอิริยาบถ รวมถึงการให้บริการห้องสุขา
หรือรถสุขาเคลื่อนที่

ทั้งนี้กองทัพอากาศได้จัดตั้งจุดบริการประชาชน ทั้งสิ้น 13 จุด บริเวณกองบินทั่วประเทศ และ โรงเรียนการบิน ได้แก่

– ที่ตั้งดอนเมือง จัดตั้งจุดบริการประชาชน
๑. บริเวณท่าจอดรถขาออกต่างจังหวัด (ตรงข้ามฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี๒. บริเวณด้านหน้าสนามกีฬากองทัพอากาศ (ธูปะเตมีย์) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี

– กองบิน ๑ จัดตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. สาขาสวัสดิการ บน.๑ (ถนนราชสีมา-ปักธงชัย) เส้นทางระหว่างอำเภอเมือง และ อำเภอปักธงชัย ถนนหมายเลข ๓๐๔ จังหวัดนครราชสีมา

– กองบิน ๒ จัดตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระงาม ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

– กองบิน ๔ จัดตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณข้างบริษัท ส.ใหญ่ยนต์จูนนิ่ง (ช่องทางขาเข้า
อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์) และ บริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงสวัสดิการ กองบิน ๔

– กองบิน ๕ จัดตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณชายหาดอ่าวมะนาว ตำบลเกาะหลัก อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

– กองบิน ๗ จัดตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณหน้าช่องทางเข้ากองบิน ๗ ตำบลมะลวน อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

– กองบิน ๒๑ จัดตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. บริเวณบ้านปลาดุก ระหว่าง อำเภอเมือง และ อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี

– กองบิน ๒๓ จัดตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท. ถนนทหาร (ขาออก) ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

– กองบิน ๔๑ จัดตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณหน้าช่องทางเข้า – ออกที่ ๓ กองบิน ๔๑ ถนนมหิดล ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

– กองบิน ๔๖ จัดตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท.ท่าโพธิ์ ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

– กองบิน ๕๖ จัดตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณหน้ากองบิน ๕๖ ถนนชูพันธ์ ตำบลโคกม่วง อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา

– โรงเรียนการบิน จัดตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง PT ถนนมาลัยแมน
ตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

นอกจากนี้ ยังได้เปิดแหล่งท่องเที่ยวในเขตทหารที่กองทัพอากาศรับผิดชอบ ให้ประชาชนได้ท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยงดเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าชม ได้แก่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ดอนเมือง, กิจกรรมขึ้นเขาล้อมหมวก กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์, อุทยานประวัติศาสตร์ กองบิน ๕ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

และ พระมหาธาตุนภเมทนีดล พระมหาธาตุนภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

error: Content is protected !!