วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ทัพเรือ ตั้งจุดบริการประชาชน

 

ทหารเรือ ตั้งจุด บริการสอบถามข้อมูล-เส้นทาง-ที่ท่องเที่ยว ทร.- เครื่องดื่ม จุดพักคน พักรถ พร้อมความช่วยเหลือทุกด้าน

พลเรือตรี สุวิน แจ้งยอดสุข ผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ และผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพ นำกำลังพล ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ เปิดจุดบริการประชาชนในห้วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่าง27ธ.ค.2562 – 2ม.ค.2563

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย​ของ​ พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. และ นโยบาย รัฐบาล​ ในการให้ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ (พื้นที่ กองบัญชาการกองทัพเรือ) จัดตั้งจุดบริการประชาชน บริเวณประตู 2 บก.ทร.วังนันทอุทยาน กรุงเทพ

และ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย ฐานทัพเรือกรุงเทพ (พื้นที่ป้อม
พระจุลจอมเกล้า) เปิดหน่วยและบริการประชาชนที่เข้ามาเยี่ยมชม
แหล่งท่องเที่ยวกองทัพเรือ ในพื้นที่ป้อมพระจุลจอมเกล้า จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยบรรเทาสาธารณภัย กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดตั้งจุดบริการประชาชนร่วมกับอำเภอพุทธมณฑล บริเวณหน้าที่ทำการอำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม

และ หน่วยบรรเทาสาธารณภัย โรงเรียนนายเรือ จัดตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณหน้าโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ

ทั้งนี้จุดบริการประชาชน จะให้บริการสอบถามข้อมูลเส้นทาง การให้บริการเครื่องดื่ม การเป็นจุดพักผ่อนระหว่างเดินทาง การให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ รวมทั้งประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ของกองทัพเรือให้ประชาชนได้รับทราบอีกส่วนหนึ่งด้วย

error: Content is protected !!