วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

นี่ล่ะ “บิ๊กแดง”“

26 ธ.ค. 2019
255

 

บิ๊กแดง” สวมบท “รุ่นพี่ จปร.” ไปเล่นกีฬา ออกกำลังกาย กินนอน คลุกคลี กับ น้องๆนักเรียนนายร้อย จปร. เพื่อพูดคุย รับฟังความเห็น และแนวคิดต่างๆ ของน้องๆ ที่ถือเป็น ว่าที่ นายทหารเลือดใหม่ ของ ทบ. และลดข่องว่าง ระหว่าง ผบ.ทบ. กับ ลูกน้อง

ถือเป็น ผบ.ทบ.คนแรก ที่ไป อยู่กับ น้องๆนักเรียน นายร้อย จปร. แบบนี้

ตลอดช่วงบ่าย เย็น ถึงค่ำ วันคริสต์มาสและตลอด ทั้งคืน วันคริสต์มาส….บิ๊กแดง พลเอก อภิรัขต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ใช้เวลาอยู่กับน้องๆนักเรียนนายร้อย จปร.  ขั้นปี1-ปี4 นายร้อยจปร.รุ่น-68-69-70-71

และปัจฉิมนิเทศ นายร้อยจปร.รุ่น 68 ที่จะจบการศึกษา แล้วไปเป็นนายทหารใหม่

ในการออกกำลังกาย และเล่นกีฬา หลากหลาย กับน้องๆ ในฐานะ รุ่นพี่ จปร.31 ที่ เปรียบประหนึ่งได้ย้อนวันคืน กลับไปสมัยเรียน อย่างอบอุ่น

บิ๊กแดง ถือคติว่า ผู้บังคับบัญชา ไม่จำเป็นต้องเป็นนักกีฬา หรือเก่งทุกอย่าง

แต่การมีส่วนร่วมกับกิจกรรม และ ร่วมกับลูกน้องของตัวเอง จะทำให้เกิดความใกล้ชิดสนิทสนม ไม่ทำตัวห่างกับ ผู้ใต้บังคับบัญชา

และเป็นโอกาสที่ทำให้ได้รับทราบแนวคิด ความคิดเห็นต่างๆของ น้องๆ จปร. ที่ถือเป็นคนรุ่นใหม่ ที่รักจะเป็นทหาร และเป็น นายทหารเลือดใหม่ของ ทบ.

โดยได้นอนค้างที่ รร.นายร้อยจปร. เขาชะโงก นครนายก ก่อนที่ วันรุ่งขึ้น จะสวมหมวก ผบ.ทบ. ทำพิธีประดับยศให้นักเรียนนายร้อยจปร. รุ่น67 จำนวน215 นาย

error: Content is protected !!