วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

พล ร.5 ฟิต!! “ผบ.ต้น” นำทีม เดินทางไกล ตรวจความพร้อมรบ เอง !!

26 ธ.ค. 2019
705

 

“ผบ.ต้น” พล.ต.ศานติ ศกุนตนาค ผบ.พล.ร.5 ตรวจสภาพความพร้อมรบและ นำ ผบ.นขต.พล.ร.5 เดินทางไกล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของกำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ ยานพาหนะของหน่วย พร้อมทั้งเสริมสร้างสุขภาพร่างกายและจิตใจให้สมบูรณ์แข็งแรง พร้อมปฏิบัติภารกิจในทุกเมื่อ

เพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ความสามัคคีให้แก่กำลังพลเป็นอย่างยิ่ง ตามนโยบายของ พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ที่ให้ระดับ ผบ.พล. นำเดินทางไกล ด้วยตนเอง เดิอนละ ครั้งที่ ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

error: Content is protected !!