วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

“แม่ทัพอี๊ด” ใจดี ตัดเครื่องแบบทหาร แจกลูกน้อง เป็นของขวัญ ปีใหม่

26 ธ.ค. 2019
520

 

“แม่ทัพอี๊ดพลโท ธัญญา เกียรติสาร
แม่ทัพภาค2 และ ผอ.รมน.ภาค 2
ตัดเสื้อผ้าชุดทหาร มอบให้กับน้องๆ พลทหารทุกนาย เป็นของขวัญปีใหม่

พร้อมได้นำของเล่น อุปโภคบริโภค และ เครื่องเขียน,ดินสอสี มอบให้น้องทุพพลภาพทุกครัวเรือน

แม่ทัพอิ๊ด ได้ อวยพรวันปีใหม่2563 แก่นายทหารกองทัพภาคที่ 2 ทุกนาย ด้วย

error: Content is protected !!