วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

จาก “คืนโฉนด คืนความสุข” สู่ “มอบสิทธิ์ มอบสุขในที่ดินทำกิน”

26 ธ.ค. 2019
112

“บิ๊กป้อม” มอบสิทธิ์ มอบสุขในที่ดินทำกิน” ช่วยเกษตรกร-คนยากจน ยันไม่ทิ้งใคร ไว้ข้างหลัง….”บจธ.”ป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง การขายฝาก ให้คนจน เกษตรกร

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง นายกฯเป็นประธานเปิดกิจกรรม “มอบสิทธิ มอบสุขในที่ดินทำกิน” ตามโครงการของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ที่ สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว(องค์การมหาชน) ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

พล.ต.พัชร์ชศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ ผช.โฆษก ประจำรอง นายกฯเปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวกับ ผู้เข้าร่วมโครงการว่า รัฐบาลนี้โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯมีความตั้งใจจริง และให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรตลอดจนผู้ยากไร้ มาอย่างต่อเนื่อง ยืนยันว่า จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน)หรือ บจธ.เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้ดำเนินภารกิจกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรม และยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนในการแก้ไขปัญหาด้านที่ดินทำกิน และที่อยู่อาศัย การป้องกันการสูญเสียสิทธิในที่ดินจากการจำนอง การขายฝาก
ตลอดจนการส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์ในที่ดิน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน

ครั้งนี้มีเกษตรกรและคนยากจนที่ได้รับสิทธิ จ.น.324 ครัวเรือน จากพื้นที่4ภาค คิดเป็นที่ดินรวม 2,375ไร่

พล.อ.ประวิตร ขอบคุณเกษตรกร ที่ให้ความไว้วางใจหน่วยงานของรัฐในการเข้ามาช่วยเหลือ

โดยเน้นย้ำว่าโครงการตามภารกิจของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน(องค์การมหาชน) ทุกโครงการจะต้องน้อมนำแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่9 เรื่อง “ศาสตร์พระราชา”มาเป็นหลักปฏิบัติในการพัฒนาที่ดินทำกิน ซึ่งถือเป็นมงคลสูงสุดสำหรับพี่น้องเกษตรกร และคนยากจนทุกคนจะได้นำไปใช้ในชีวิตประจำวันในการประกอบอาชีพ เพื่อจะได้รักษาสิทธิในที่ดินทำกินของตนที่รัฐบาลมอบคืนให้แล้วในวันนี้ และเก็บไว้ให้ลูกหลานสืบไป

พร้อมขอให้สถาบันบริหารฯมีมาตรการติดตามประเมินผล และให้คำแนะนำช่วยเหลือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการแล้ว เพื่อให้การแก้ไขปัญหาบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืนตลอดไป

error: Content is protected !!