วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

ใกล้ปีใหม่ ไม่ต้องตกใจ !!!

26 ธ.ค. 2019
105

 

ทบ. แจ้งเคลื่อนย้าย กำลังพล อาวุธยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ใน 27 – 28 ธ.ค. 62

ในวันที่ 27 ธ.ค. 62 เวลา 06.00 น.เคลื่อนย้ายจาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 เลี้ยวซ้าย ถ.แจ้งวัฒนะ – เลี้ยวซ้าย ถ.วิภาวดีรังสิต – เลี้ยวขวา ถ.รังสิต-นครนายก – โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และเคลื่อนย้ายกลับ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 ตามเส้นทางเดิม ในวันที่ 28 ธ.ค. 62 เวลา 20.00น.

– ในวันที่ 28 ธ.ค. 62 เวลา 06.00 น.เคลื่อนย้ายจาก กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ เลี้ยวซ้าย ถ.ทหาร – ผ่านย่านพหลโยธิน – ถ.วิภาวดีรังสิต – อ.วังน้อย – จ.สระบุรี – อ.พระพุทธบาท – กองพันปฏิบัติการจิตวิทยา หน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อ.เมือง จ.ลพบุรี และเคลื่อนย้ายกลับ กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 1 กรมทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 2 รักษาพระองค์ ตามเส้นทางเดิม ในวันที่ 29 ธ.ค. 62 เวลา 10.00 น.

error: Content is protected !!