วันพุธ, 29 กันยายน 2564

“สัญญา ปีหนู”

24 ธ.ค. 2019
113

 

ผมจะทำอย่างเต็มที่
ผมขอตั้งเจตนารมณ์ของผมไว้ว่า
จะทำงานให้มากขึ้นกว่าเดิม
จะใช้สติปัญญาของผมให้มากที่สุด

“….จะทำอย่างไรให้บ้านเมืองของเราปลอดภัย และเดินไปข้างหน้า ด้วยความเชื่อมั่นไว้วางใจซึ่งกันและกัน

ผมจะทำอย่างเต็มที่ ผมขอตั้งเจตนารมณ์ของผมไว้ว่า จะทำงานให้มากขึ้นกว่าเดิม ไปเรื่อยๆ

ตราบใดที่ยังมีปัญหา ทั้งปัญหาเก่าและปัญหาใหม่ โดยใช้สติปัญญาของผมให้มากที่สุด และอาศัยความร่วมมือของทุกคนจากพรรคร่วมรัฐบาล ในการขับเคลื่อน ก็ขอทุกคนให้มองผลประโยชน์ประเทศชาติเป็นหลักสำคัญ

ขอให้ทุกคนได้ตั้งจิตอธิษฐาน ให้ทุกคนมีความเป็นอยู่ดีขึ้น เป็นคนดีในสังคม เป็นคนที่มีคุณภาพ ด้วยความร่วมมือร่วมใจกัน…” พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา

error: Content is protected !!