วันพุธ, 29 กันยายน 2564

เสาธง 5 นาที ที่ ชายแดนใต้

24 ธ.ค. 2019
418

ภารกิจทหาร ทุกๆเช้า
กระชับสัมพันธ์ทหารกับเด็กๆ
สอดแทรก ความรักชาติ รักสถาบัน
สิ่งเล็กๆ ที่ทหาร เพียรทำ!

“ผู้การปุด” พ.อ. อรรถพล คงสง ผบ.หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพราน 41(ฉก.ทพ.41 ) จัดกิจกรรม “หน้าเสาธง 5 นาที” เพื่อปลูกฝังคุณธรรม สร้างสรรค์สังคมไทย ปลุกจิตสำนึกให้กับนักเรียนเกิดความรักและเทิดทูนในสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจถึง โทษ พิษ ภัย ของยาเสพติด ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอัลฟัลลาฮูลอามีลีน ม.2 ต.วังพญา อ.รามัน จ.ยะลา

พร้อมเลี้ยงอาหารกลางวัน เพื่อให้เด็กๆ ในพื้นที่มีโอกาสได้รับประทานอาหารที่มีสารอาหาร ถูกหลักอนามัยเหมาะสมกับวัย เพิ่มเติมจากการที่ทางโรงเรียนจัดให้ เพื่อสร้างรอยยิ้ม สร้างความสุขให้กับเยาวชน

อีกทั้ง เป็นโอกาสที่ทหารจะได้ลงไปสร้างสายสัมพันธ์ให้กับเด็กๆ ในโรงเรียน เพื่อลดช่องว่างระหว่างเจ้าหน้าที่รัฐกับ ครู นักเรียน และ ชาวบ้าน ในพื้นที่ ด้วย

error: Content is protected !!