วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

เดินทางไกล ยืดเส้น ยืดสาย ซ้อม การลาดตระเวน

24 ธ.ค. 2019
234

พันโท จตุพร ธานีพัฒน์ รอง เสธ.ร.5 นำกำลังพล นายทหารและนายสิบ กรมทหารราบที่5 เดินทางไกลประจำเดือน ธ.ค.เพื่อเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายของกำลังพลให้แข็งแรงตามนโยบาย “Smart Soldiers Strong Army” ใน ค่ายเสนาณรงค์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบาย ทบ. ที่ให้ นายทหารระดับ ผบ.หน่วย ไปจนถึง ระดับ ผบ.พล. เดินทางไกล ทุกเดือน

error: Content is protected !!