วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ทหารเรือ ไกลทะเล ทหารเรือ แม่น้ำโขง

 

“บิ๊กลือ” เยี่ยม นรข.อุบลฯ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ยก มีสปิริตนักรบชาวเรือ ถึงแม้ จะห่างไกลทะเล แต่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นชาวเรือที่อดทนมากกว่า คนปกติ ดูแลพื้นที่ 900 กม. ด้วยกำลังน้อยนิด แถมต้องสู้อดทน กับ”กระสุนน้ำตาล”

พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการทหารเรือ พร้อมด้วย คุณอ้อย นาวาเอกหญิง อุบลวรรณ รุดดิษฐ์ นายกสมาคมภริยาทหารเรือ และคณะตรวจเยี่ยม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ณ สถานีเรือโขงเจียม
หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตอุบลราชธานี อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี

โดยมี พลเรือตรี สมพงษ์ ศรอากาศ ผู้บัญชาการหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง ต้อนรับ

พลเรือเอก ลือชัย ได้กล่าวชื่นชม หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้สร้างผลงานให้เป็นที่ปรากฏสร้างชื่อเสียงให้แก่กองทัพเรือ
และประเทศชาติเป็นอย่างมาก

ซึ่งปัจจุบันปัญหาและหน้าที่รับผิดชอบมากมายขึ้นโดยลำดับ

พร้อม ขอขอบคุณทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทตลอดมา ขอให้ร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง เพื่อสร้างความเชื่อมั่น และความปลอดภัยให้กับประชาชน

พลเรือเอก ลือชัย กล่าวว่า
“หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขง ปฏิบัติการอันยาวไกลตั้งแต่เหนือสุดที่เชียงราย จนมาสิ้นสุด ณ ที่แห่งนี้คือ โขงเจียม ความยาวประมาณกว่า 900 กิโลเมตร ด้วยกำลังอันน้อยนิด แต่ต้องรับผิดชอบพื้นที่กว้างขวาง จึงต้องใช้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มีความมานะเสียสละ อดทน

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ตลอดแนวแม่น้ำโขง ภัยคุกคามได้เปลี่ยนแปลงไป

จากแต่ก่อน ต้องจับปืนต่อสู้อริราชศัตรูด้วยกระสุนเหล็ก กระสุนทองแดง

ปัจจุบันภัยคุกคามได้แปรเปลี่ยนไป เป็นกระสุนน้ำตาล ที่ร้ายแรงกว่ากระสุนเหล็ก กระสุนทองแดง ความเจ็บปวดทางร่างกาย ได้เปลี่ยนแปลงไป เป็นความอดกลั้นต่อสิ่งยั่วยุมากมายหลายรูปแบบ ทั้งลาภสักการะและ อำนาจวาสนาและอิทธิพล

สิ่งเหล่านี้ ข้าราชการ นรข.ต้องต่อสู้ มากกว่าปกติ หลายผู้หลายคนต้องหมดอนาคตที่ นรข. หลายคนก็เจริญรุ่งเรือง เพราะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคขวากหนามที่กล่าวมาแล้วอย่างสมภาคภูมิ 

ผมเชื่อว่า ในปัจจุบัน ภายใต้การนำของผู้บัญชาการ นรข. และผู้บังคับ นรข.เขตต่างๆ รวมถึงกำลังพลทุกนายของ นรข. จะมีความมุ่งมั่นโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุดมการณ์ชาติ

สปิริตนักรบชาวเรือ ถึงแม้จะห่างไกลทะเล แต่ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นชาวเรือที่อดทนมากกว่า คนปกติ จะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคขวากหนามนี้ไปได้ นำมาซึ่งชื่อเสียงเกียรติยศให้แก่ตนเอง กองทัพเรือ และประเทศชาติในที่สุด

ขอเป็นกำลังใจให้พวกเราทุกนายมีความเข้มแข็ง ไม่เฉพาะแต่ร่างกายแต่จิตใจ ต้องเข้มแข็งกว่าเหล็กเพชร ก็เชื่อได้ว่าจะผ่านไปได้ด้วยดี ”

หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง หรือ นรข. มีภารกิจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมาย คุ้มครองและช่วยเหลือประชาชนจากภัยพิบัติต่าง ๆ ตามหลักมนุษยธรรมในพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยตามล้าแม่น้ำโขง รวมทั้งสนับสนุนกำลังทางบก ในการรักษาความมั่นคงและป้องกันประเทศ มีพื้นที่ปฏิบัติการตามริมฝั่งแม่น้ำโขงครอบคลุม 8 จังหวัด คือ เชียงราย เลย หนองคาย บึงกาฬ นครพนม มุกดาหาร อำนาจเจริญ และ อุบลราชธานี เป็นระยะทางทั้งสิ้น 928 กิโลเมตร และแบ่งความรับผิดชอบเป็น นรข.เขต 4 เขต ดังนี้ 1.นรข.เขตเชียงราย 2.นรข.เขตหนองคาย 3.นรข.เขตนครพนม 4.นรข.เขตอุบลราชธานี มีสถานีเรือทั้งสิ้น 14 สถานีเรือ และ 1 หน่วยเรือ โดยในส่วนของ นรข.เขตอุบลราชธานี มีสถานีเรือ 2 แห่ง คือ สถานีเรือโขงเจียม และ สถานีเรือเขมราฐรับผิดชอบ
ตั้งแต่ อ.ชานุมาน ถึง อ.โขงเจียม

error: Content is protected !!