วันเสาร์, 31 กรกฎาคม 2564

สิ่งยั่วยุมากมาย หลายรูปแบบ ทั้งลาภสักการะ และ อำนาจวาสนาและอิทธิพล “

“ปัจจุบันภัยคุกคาม
ได้แปรเปลี่ยนไป
จาก กระสุนเหล็ก กระสุนทองแดง
กลาย เป็นกระสุนน้ำตาล
ที่ร้ายแรงกว่ากระสุนเหล็ก กระสุนทองแดง
ความเจ็บปวดทางร่างกาย ได้เปลี่ยนแปลงไป เป็นความอดกลั้น
ต่อสิ่งยั่วยุมากมาย หลายรูปแบบ ทั้งลาภสักการะ และ อำนาจวาสนาและอิทธิพล “

: พลเรือเอก ลือขัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร. เตือน ทหารเรือ ที่ทำงานชายแดน อย่าใจอ่อน กับ กระสุนน้ำตาล

เปรียบเปรยกับ ผลประโยชน์ต่างๆ ที่ล่อตาล่อใจ

error: Content is protected !!