วันพฤหัสบดี, 23 กันยายน 2564

“บิ๊กตู่” เตรียม ลงพื้นที่ ชัยภูมิ วันคริสมาสต์

23 ธ.ค. 2019
229

“บิ๊กตู่” เตรียม ลงพื้นที่ ชัยภูมิ วันคริสมาสต์
บ้านเกิด คุณแม่
ติดตามการไขปัญหาภัยแล้ง
และเยี่ยมชมการจัดการเกษตรไร่อ้อยสมัยใหม่ Modern Farm
และ โรงเรียนประชารัฐ

ศาสตราจารย์นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม มีกำหนดการเดินทางไปตรวจราชการจังหวัดชัยภูมิในวันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 เพื่อติดตามการปัญหาภัยแล้ง และเยี่ยมชมการจัดการเกษตรไร่อ้อยสมัยใหม่ (Modern Farm) ด้วยนวัตกรรมและลดการสร้างมลพิษ พร้อมทั้งสร้างรายได้เสริมจากการทำการเกษตรตามนโยบายแห่งรัฐ

โดยในช่วงเช้านายกรัฐมนตรีและคณะ จะออกเดินทางจากจากท่าอากาศยานทหาร 2 กองบิน 6 (บน.6) ดอนเมือง กรุงเทพฯ ไปยังท่าอากาศยานขอนแก่น อ.เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น
และเดินทางต่อโดยเฮลิคอปเตอร์ จากโรงเรียนกุดตุ้มวิทยา ไปยังบริเวณจัดงาน ณ คลองเทา บ้านหนองแหน จังหวัดชัยภูมิ เพื่อตรวจติดตามสถานการณ์การแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

พร้อมรับฟังบรรยายสรุปการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูและพัฒนาคูคลองโดยการบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและชุมชน

โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีจะร่วมปลูกต้นมะม่วง (พันธุ์เขียวเสวย) และปลูกหญ้าแฝกกับประชาชนด้วย

จากนั้น นายกรัฐมนตรีเดินทางไปยังไร่กุดจอก (ไร่อ้อย) อ.ภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เพื่อพบปะประชาชนและตรวจเยี่ยมการตัดอ้อย สางใบอ้อย และเก็บใบอ้อย ด้วยวิธีการทำไร่อ้อยสมัยใหม่ (Modern Farm) ซึ่งเป็นนวัตกรรมการบริหารจัดการไร่อ้อยอย่างยั่งยืนจากองค์ความรู้ที่ได้มีการนำมาประยุกต์ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมของประเทศไทย เสริมประสิทธิภาพในการทำไร่อ้อยและลดการเผาอ้อยและลดค่า PM2.5 อีกด้วย

ในบ่ายวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางต่อไปยังโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปภัมภ์) โรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School) โดยเยี่ยมชมการเรียนการสอนลักษณะการเรียนรู้จากการปฏิบัติ (Active Learning) เยี่ยมชมนิทรรศการพัฒนาทักษะอาชีพ ได้แก่ การทำน้ำอ้อยคั้นสด การจับจีบผ้า และการทำมาลัยมะกรูดใบเตย เยี่ยมชมการสาธิตการบังคับหุ่นยนต์ (Robotics) โดยเด็กพิเศษ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทักษะการเขียนโปรแกรม (Coding) ณ ห้อง Learning Center และเยี่ยมชมแปลงเพาะชำอ้อยของโรงเรียนบ้านภูดิน (มิตรผลอุปภัมภ์)

ก่อนเดินทางกลับกรุงเทพฯ ในเย็นวันเดียวกัน

โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเผยว่า สำหรับโครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา หรือ Partnership School ภายใต้การดูแลของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนได้เข้าไปร่วมพัฒนาโรงเรียน พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ Learning Center เพื่อวางรากฐานการศึกษาแก่ลูกหลานชาวไร่พี่น้องเกษตรกรในพื้นที่รวมถึงลูกหลานคนในชุมชน ต่อยอดโครงการโรงเรียนประชารัฐ

โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เห็นถึงความสำคัญในการให้เยาวชนไทยทุกคน ทุกที่ มีโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล

error: Content is protected !!