วันพุธ, 29 กันยายน 2564

ปราบ “คนบ่ดี”

23 ธ.ค. 2019
199

 

“บิ๊กป้อม-พล.อ.จันสะหมอน”ประชุม GBC ไทย – ลาว ร่วมมือ จัดการ “คนบ่ดี “กลุ่มบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ไทย-ลาว และปราบปราม สกัดกั้นยาเสพติด

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ เป็นผู้แทน พลเอกประยุทธ์ จันทรฺโอชารมว.กห.นำคณะ ผบ.ทหารสูงสุด และผู้แทนเหล่าทัพ และหน่วยงานความมั่นคง ร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย – ลาว ( GBC ) ครั้งที่ 26 ที่ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า พล.อ.ประวิตร พบหารือกับ พลเอก จันสะหมอน จันยาลาด รมว.กระทรวงป้องกันประเทศ สปป.ลาว

ทั้งสองฝ่ายชื่นชมความสัมพันธ์ที่แนบแน่นใกล้ชิดจนเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

และย้ำเจตนารมณ์ร่วมที่มุ่งส่งเสริมและผลักดันความร่วมมือด้านความมั่นคงบริเวณชายแดน โดยเฉพาะความร่วมมือกันลาดตระเวนดูแลความปลอดภัยร่วมกันทางลำน้ำ

ความร่วมมือในการป้องกันปราบปรามยาเสพติดในทุกระดับพื้นที่ การแลกเปลี่ยนข่าวสาร ความร่วมมือด้านก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ

และ ความร่วมมือในการแก้ปัญหาหมอกควันไฟข้ามแดน รวมทั้งการลักลอบข้ามแดนและสินค้าผิดกฎหมาย

พล.อ.จันสะหมอน ได้ย้ำถึงความตั้งใจในการแก้ปัญหายาเสพติดในทุกระดับพื้นที่ ตามนโยบายของ นายกฯทั้งสองประเทศ ที่มอบหมายให้กองทัพจัดคณะทำงานร่วมกันทุกระดับ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแก้ปัญหายาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากดินแดนของทั้งสองประเทศ พร้อมทั้งขอให้ร่วมกันดูแลคนบ่ดี ที่เป็นภัยต่อความมั่นคง ไทย – ลาว อย่างใกล้ชิดมากขึ้น

พล.อ.ประวิตร ได้กล่าวแสดงความขอบคุณ พล.อ.จันสะหมอน ที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและมีไมตรีจิต

โดยย้ำความร่วมมือแก้ปัญหายาเสพติดและสนับสนุนแก้ปัญหาไฟป่าหมอกควันในพื้นที่ใกล้ชิดมากยิ่งขึ้น

พร้อมทั้งยืนยันถึงความพร้อมของไทยในการแลกเปลี่ยนศึกษาดูงานด้านการแพทย์และสนับสนุนการศึกษาทางทหารในทุกระดับ

ทั้งนี้ไทยยินดีเป็นเจ้าภาพสนับสนุนจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูต ไทย – ลาว ( 19 ธ.ค.63 )

ต่อจากนั้น พล.อ.ประวิตร’ และ พล.อ.จันสะหมอน’ ได้เป็นประธานร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย – ลาว ( GBC ) ครั้งที่ 26

โดยเห็นชอบร่วมกันให้มีการพบปะและประชุมระหว่าง ผบ.ทหารสูงสุด ทั้งสองประเทศต่อเนื่องทุกปี เพื่อหารือความร่วมมือด้านต่างๆของกองทัพทั้งสอง

พร้อมทั้ง เน้นย้ำให้ความสำคัญกำหนดจัดประชุมคณะทำงานเพื่อแก้ปัญหายาเสพติดตามแนวชายแดนร่วมกันทุกปีและสนับสนุนให้มีการประสานการทำงานร่วมกันในทุกระดับ ทุกจังหวัดและทุกแขวง

พร้อมทั้งเห็นชอบให้เพิ่มความร่วมมือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและการจัดระเบียบชายแดน เพื่อป้องกัน สกัดกั้นและปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่า ผู้ลักลอบเข้าเมืองและแรงงานผิดกฎหมาย การแก้ปัญหาการค้ามนุษย์และบุคคลสองสัญชาติ การก่อการร้าย

รวมทั้ง”คนบ่ดี”กลุ่มบุคคลที่เป็นภัยต่อความมั่นคงตามพื้นที่ของตน อย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ ในภาพรวมการประชุมคณะกรรมการร่วมมือรักษาความสงบเรียบร้อยตามชายแดนทั่วไป ไทย – ลาว ( GBC ) ครั้งที่ 26 ประสบความสำเร็จร่วมกันอย่างดี โดยถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนความร่วมมือกันดูแลปกป้องผลประโยชน์ชายแดนทั้งสองประเทศที่เป็นรูปธรรม บนความเชื่อมั่น ความไว้ใจกันของเจ้าหน้าที่ในทุกระดับ เพื่อดูแลความปลอดภัยและการกินดีอยู่ดีของประชาชนทั้งสองประเทศ

error: Content is protected !!