วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

“เดอะ ฮัท”

22 ธ.ค. 2019
159

 

ปีที่แล้ว
“ผู้พันฮัท”ก็ได้100%
ปีนี้ ก็ได้100% อีก

ในจำนวน ผู้บังคับกองพัน ที่ทดสอบร่างกายได้คะแนนสูงสุดแต่ละช่วงอายุ ได้รับรางวัล จาก ผบ.ทบ.
กลุ่มอายุ 37-41 ปี : พ.อ. กัมพล เทียนทองดี ผบ.กองพันปฏิบัติการพิเศษ รักษาพระองค์(พันปพ.รอ.)
กลุ่มอายุ 47-51 ปี : พ.อ. สมมิตร สินธุวงศานนท์ ผบ.พัน ทหารขนส่งที่22 แล้ว

กลุ่มอายุ 42-46 ปี : ยังคงเป็น ผู้พันฮัท พ.ท. ณรงค์ชัย นิตยสุทธิ์ (ตท.37) ผบ.พันร.มทบ.21 ที่ทดสอบร่างกายได้100% ทุกสถานี

ปีที่แล้ว “ผู้พันฮัท” เป็น ผบ.หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.27 รัอยเอ็ด
ปีนี้ มาเป็น ผบ.พันร.มทบ.21 นครราชสีมา … แต่ก็ยังฟิต เต็มร้อย เหมือนเดิม

ดูที่ซิกแพค ซะก่อน!!

error: Content is protected !!