วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

เรือหลวงจักรีนฤเบศรเดินทางถึงเรือประจวบแล้ว

เรือหลวงจักรีนฤเบศร CVH-911 เดินทางถึงท่าเทียบเรือ บริษัทท่าเทียบเรือประจวบ จำกัด เรียบร้อยเเล้ว
พร้อมให้การต้อนรับประชาชนที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมเรือ ระหว่าง ๒๒ – ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
โดยผู้ที่ประสงค์จะขึ้นเยี่ยมชมเรือต้องเเต่งการด้วยชุมพลเรือนสุภาพ (กางเกงขายาว ชุดนักเรียน / นักศึกษา รองเท้าหุ้มส้น)
กำหนดเวลาในการเปิดเยี่ยมชมเรือระหว่าง ๐๙๓๐ – ๑๖๐๐
โดยภารกิจในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการฝึกองค์บุคคลเเละองค์ยุทธวิธีกองเรือ กองการบินทหารเรือ เเละหน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

cr กองทัพเรือ Royal Thai Navy

error: Content is protected !!