วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

การเมือง แบบProxy สงครามตัวแทน!

20 ธ.ค. 2019
124

 

“แม้กระทั่งเรื่องใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้เอง ก็มี Proxy
เรื่องการเมืองเองก็มี Proxy
ผมพูดตามหลักวิชาการ ไม่ได้พูดถึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง
ไม่ได้กล่าวถึงชื่อใคร
และก็พูดเป็นเรื่องให้ไปคิดกัน”

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.
กล่าวตอบคำถามท่ีว่า คนที่อยู่เบื้องหลัง Proxy Crisis นั้นอยู่ในหรือนอกประเทศ

error: Content is protected !!