วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ครึกครื้น ชื่นมื่น! “บิ๊กแดง” มอบรางวัล ให้ลูกน้องเพียบ ก่อน ประชุม หน่วยขึ้นตรงทบ.

20 ธ.ค. 2019
435

 

ในการประชุม นขต.ทบ. พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.มอบใบประกาศชมเชยในการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและครอบครัว และประสิทธิภาพหน่วยทหาร ทบ. ประจำปี 2562

– กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 29 (ร.29 พัน.1)

– กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 6 (ร.6 พัน.1)
– กรมทหารช่างที่ 11
– กรมทหารราบที่ 112

มอบรางวัล การแข่งขันชนะเลิศการฝึกทางทหารประกอบดนตรี “ราชวัลลภเริงระบำ” (Hop to the bodies slams) ระดับกองทัพไทย ประจำปี 2562
– กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 9 (ร.9 พัน.1)

มอบรางวัล ทหารรบพิเศษ ที่ เข้าร่วมการแข่งขัน The Menton International Team Competition 2019

ผู้ควบคุมการแข่งขัน – พล.ต. อิศเรศ พุ่มมาก เสนาธิการหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ และพ.ต. ธวัชชัย นาคะเสงี่ยม ผู้ร่วมแข่งขัน ได้แก่

– ร.ท. สุธัชนินทร์ ทองมา

– ร.ท. คมสันต์ ไสยสิทธิ์

– จ.ส.ท. ศักดิ์สิทธิ์ ฝ่ายขันธ์

– ส.อ. อภิสิทธิ์ อัสดี

– ส.อ. ลิขิต กันทะแสน

– ส.ท. อิสเรศ แก้วกังวาลย์

– ส.ท. ณัฐกานต์ เส็มสา

– ส.ท. กฤษณ์ เกิดผล

และ มอบเงินรางวัล ผบ.กรม ในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ และการทดสอบความรู้ทั่วไป ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
– ผู้การด้วง พ.อ. ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์ ผบ.ร.31 รอ.

และ มอบเงินรางวัล ผบ.พัน. ในการทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1
– พ.ท. ประกาศ จันจะนะ ผบ.ศฝ.นศท.มทบ.18

และ มอบเงินรางวัลให้แก่ ผบ.พัน. ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายได้ 100% ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1

กลุ่มอายุ 37-41 ปี : พ.อ. กัมพล เทียนทองดี. ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการพิเศษ ( ผบ.พัน ปพ.รอ.)
กลุ่มอายุ 42-46 ปี : พ.ท. ณรงค์ชัย นิตยสุทธิ์ ผบ.พัน ร.มทบ.21
กลุ่มอายุ 47-51 ปี : พ.อ. สมมิตร สินธุวงศานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 22 หน่วยบัญชาการช่วยรบที่2

error: Content is protected !!