วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

ทบ.เปิดผล การทดสอบร่างกายและทดสอบภาษาอังกฤษ… 5 ผู้การ ผู้พัน ได้รางวีลจาก ผบ.ทบ….ผู้การด้วง ร.31รอ. ที่1 ภาษาอังกฤษ

20 ธ.ค. 2019
605

 

ผลทดสอบร่างกาย ที่ได้สูงสุดแต่ละช่วงอายุ ที่ได้รับรางวัล จาก ผบ.ทบ.
กลุ่มอายุ 37-41 ปี : พ.อ. กัมพล เทียนทองดี. ผู้บังคับกองพันปฏิบัติการพิเศษ ( ผบ.พัน ปพ.รอ.)
กลุ่มอายุ 42-46 ปี : พ.ท. ณรงค์ชัย นิตยสุทธิ์ ผบ.พัน ร.มทบ.21
กลุ่มอายุ 47-51 ปี : พ.อ. สมมิตร สินธุวงศานนท์ ผู้บังคับกองพันทหารสื่อสารที่ 22 หน่วยบัญชาการช่วยรบที่2

ส่วน ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ผบ.หน่วยระดับกองพัน ALCPT

พ.ท.ประกาศ จันจะนะ ผบ.ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มทบ.18

ท่สน ผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ผบ.หน่วยระดับกรมALCPT คือ ผู้การด้วง พ.อ.ยอดอาวุธ พึ่งพักตร์ ผบ.ร.31 รอ.

error: Content is protected !!