วันจันทร์, 2 สิงหาคม 2564

ทีมรบพิเศษ ทบ.ไทย ที่ไปแข่งขัน ACFT ที่สหรัฐ “บิ๊กแดง” ชื่นชม แม้เราตัวเล็กกว่า ฝรั่ง แต่แข็งแกร่ง แต่ถือว่าผ่านมาตรฐาน พร้อมมอบรางวัล ในที่ประขุม นชต.ทบ. ปีหน้าส่งแข่งอีก

20 ธ.ค. 2019
424

 

ทีมทหารรบพิเศษ ทบ.ไทย ที่ไปแข่งขันการทดสอบร่างกายแบบ ACFT-Army combat fitness test ที่ Seattle สหรัฐอเมริกา เมื่อ สัปดาห์ที่แล้ว

โดย ทหารรบพิเศษสหรัฐ First Corps ขนานนามเขาว่า Ant Man …นายสิบรบพิเศษ ไทยคนหนึ่ง ที่ทดสอบได้ 100% หมด ทั้ง 6 สถานี

บิ๊กแดง ชื่นชมทั้งทีม พร้อมมอบรางวัลให้ในที่ประชุม นขค.ทบ. เผย ปีหน้า จะส่งไปแข่งอีก

แม้คราวนี้ จะได้ที่9 จาก10 ทีม แต่ก็ถือว่า เราผ่านมาตรฐานของสหรัฐฯ

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ร่วมทดสอบ ทดสอบร่างกายด้วยท่า ACFT-Army combat fitness test ของ ทบ.สหรัฐฯ ร่วมกับ นายทหารระดับผู้บังคับกองพัน ระดับ พันเอก พันโท จำนวน 331นาย

โดยมี Colonel Larry Redmon ผช.ทูตทหารบกสหรัฐฯ ร่วมชมการสาธิตทดสอบ และให้คำแนะนำ ด้วย ที่ รร.เสนาธิการทหารบก ด้วย

พลเอกอภิรัชต์ กล่าวว่า ผมอายุ 60 ปี แก่แล้ว คงจะสู้ผู้พัน ผู้การไม่ได้ ซึ่งทุกท่าทำให้เรามองเห็นว่าเวลาจะต้องลากสิ่งใด เช่น ตุ้มน้ำหนัก ลากเพื่อนเรา ลากยุทโธปกรณ์ในสนามรบหรือในภูมิประเทศ การใช้ท่าทางเหล่านี้เพื่อเตรียมการกล้ามเนื้อ การวิ่งเฉียงๆ สลับการวิ่งเร็ว ล้วนแล้วแต่เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย เราจะเห็น พลเรือนในต่างประเทศก็ให้ความสำคัญ

โดยท่านี้ จะใช้ทดสอบร่างกาย หน่วยรบ เท่านั้น แต่ปรับให้เหมาะกับ มวลกาย รูปร่าง ทหารไทย เพราะที่ ทบ.สหรัฐฯ คิดคัน ท่าที่เหมาะกับลักษณะของทหารสหรัฐฯ

error: Content is protected !!