วันอังคาร, 4 ตุลาคม 2565

American Style. ผช.ทูตทหารบก สหรัฐฯ มาช่วย แนะนำ

20 ธ.ค. 2019
423

 

“บิ๊กแดง” เชิญ ทูตทหารสหรัฐฯมาดูการสาธิต ทดสอบร่างกาย แบบ ทบ.อเมริกัน ACFT-Army combat fitness test ยันใช้ทดสอบร่างกาย หน่วยรบ เท่านั้น แต่ปรับให้เหมาะกับ มวลกาย รูปร่าง ทหารไทย

พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ร่วมทดสอบ ทดสอบร่างกายด้วยท่า ACFT-Army combat fitness test ของ ทบ.สหรัฐฯ ร่วมกับ นายทหารระดับผู้บังคับกองพัน ระดับ พันเอก พันโท จำนวน 331นาย

โดยมี Colonel Larry Redmon ผช.ทูตทหารบกสหรัฐฯ ร่วมชมการสาธิตทดสอบ และให้คำแนะนำ ด้วย ที่ รร.เสนาธิการทหารบก ด้วย

พลเอกอภิรัชต์ กล่าวว่า ผมอายุ 60 ปี แก่แล้ว คงจะสู้ผู้พัน ผู้การไม่ได้ ซึ่งทุกท่าทำให้เรามองเห็นว่าเวลาจะต้องลากสิ่งใด เช่น ตุ้มน้ำหนัก ลากเพื่อนเรา ลากยุทโธปกรณ์ในสนามรบหรือในภูมิประเทศ การใช้ท่าทางเหล่านี้เพื่อเตรียมการกล้ามเนื้อ การวิ่งเฉียงๆ สลับการวิ่งเร็ว ล้วนแล้วแต่เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกาย เราจะเห็น พลเรือนในต่างประเทศก็ให้ความสำคัญ

เช่นเดียวกับ พลเอกประยุทธ์ นายกรัฐมนตรี ที่สนับสนุนให้มีการแข่งขันวิ่งตามภูมิประเทศ Trail Running

โดยท่านี้ จะใช้ทดสอบร่างกาย หน่วยรบ เท่านั้น แต่ปรับให้เหมาะกับ มวลกาย รูปร่าง ทหารไทย เพราะที่ ทบ.สหรัฐฯ คิดคัน ท่าที่เหมาะกับลักษณะของทหารสหรัฐฯ

error: Content is protected !!