วันพุธ, 22 กันยายน 2564

“บิ๊กแดง” ซัดเต็มๆ

20 ธ.ค. 2019
121

 

ฉะ มี คนอยู่เบิ้องหลัง สร้างวิกฤติการณ์ตัวแทน Proxy Crisis
เพราะไม่ออกมาสู้ หรือ ไม่สามารถที่จะมาสู้กับภาครัฐได้โดยตรง ต้องมีกันสร้างตัวแทน ขึ้นมา … ยันไม่ได้เอ่ยชื่อใคร ไปคิดกันเอาเอง…แนะ ทำผิดแล้ว ต้องยอมรับผิด ยอมรับกม.

พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. กล่าวถึง สถานการณ์การเมือง ที่จะมีการระดมม็อบ ว่า มันยังไม่เกิดขึ้น แต่
ประเทศไทยผ่านวิกฤติมาหลายต่อหลายอย่าง

แต่วิกฤตที่เรียกว่าCrisis นั้นปัจจุบัน ผมฝากไว้แล้วกันว่า มันเป็นProxy Crisis ยังไม่ใช่ Proxy War เพราะถ้า เป็น War คือเป็น สงคราม เป็นการทำลายล้างกัน

“แต่Proxy Crisis เป็นวิกฤติการณ์ที่มีคนบางคนอยู่เบื้องหลัง ไม่ออกมาสู้ หรือ ไม่สามารถที่จะมาสู้กับภาครัฐได้โดยตรง ต้องมีกันสร้างตัวแทน ขึ้นมา ไปอ่านดูว่า Proxy War และ Proxy Crisis มันคืออะไร สอดคล้องกับสถานการณ์เมืองไทยในขณะนี้ หรือไม่ “

ขอให้ทุกคนไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ
ฝ่ายรัฐบาล ฝ่ายการเมือง เราต้องเคารพกฎหมาย ถ้าทำผิดกฏหมายก็ต้องยอมรับคำตัดสินในทุกๆอย่าง
ถ้าผมทำผิดผม ก็ต้องยอมรับคำตัดสิน

ทุกประเทศทั่วโลกก็ต้องมีกฎหมายของตัวเอง ให้สอดคล้องกับวิถี ธรรมเนียมประเพณีของตัวเอง ในเมื่อเรามีองค์กรกลาง องค์กรอิสระ มีศาล ตุลาการของเราแล้ว เราต้องเคารพ

ถ้าวันนี้คนไทยไม่เคารพกฎหมาย ไม่เคารพ รัฐธรรมนูญ มันจะทำให้สถานการณ์ของประเทศ ต่างชาติมองไม่ดีว่า เอ๊ะทำไม เรามีเลือกตั้งแล้วจึงเป็นอย่างนี้อยู่. ยังไม่ยอมรับกฎหมาย ทั้งๆที้ มหาอำนาจก็มีกฎหมายและธรรมนูญและเคารพกฎหมายของประเทศ ของรัฐ

เมื่อถามว่ามีใครที่อยู่เบื้องหลัง proxy crisis พลเอกอภิรัชต์ กล่าวว่า แม้แต่เรื่อง3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เอง ก็มีProxy การเมืองก็มีproxy

ผมพูดตามหลักวิชาการ ไม่ได้พูดถึงสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่ง ไม่ได้กล่าวชื่อใคร แต่ ให้ไปคิดกันเอง

เมื่อจะถามว่าProxy เป็นตัวแทนทางความคิด ใช่หรือไม่ พลเอกอภิรัชตฺ กล่าวว่า ไปดูความหมาย ดูdefintion ของ เองแล้วกัน

error: Content is protected !!