วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

ทหารใต้ 9 นาย ถูกส่งมารักษา ที่รพ.พระมงกุฎ ….”แม่ทัพภาค4 “ มาเยี่ยม

19 ธ.ค. 2019
280

 

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4 ผู้แทน ผบ.ทบ.เยี่ยมผู้ป่วยเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม ที่รพ.พระมงกุฎเกล้า

จากพื้นที่อื่นและจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับผู้ป่วย ด้วยความห่วงใยจาก พลเอกอภิรัชต์ ผู้บัญชาการทหารบก ถึงกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนาม จากพื้นที่อื่น และจังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจที่ได้เสียสละและ ปฏิบัติหน้าที่ในการปกป้องอธิปไตย

พร้อมทั้งยืนยันผู้นำผู้บังคับบัญชาของทุกคนตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องพร้อมอำนวยความสะดวกและแก้ไขปัญหาให้ทุกเวลา

พร้อมขอบคุณโรงพยาบาลพระมงกุฎแพทย์พยาบาลตลอดจนเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ให้การดูแลสร้างขวัญและกำลังใจให้กับกำลังพล ผู้ป่วยจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการสนามรวมทั้ง ครอบครัวที่มาเฝ้าไข้ อย่างดียิ่ง

สำหรับเดือนธันวาคม ปัจจุบันมีผู้ บาดเจ็บจากการปฏิบัติราชการสนาม ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 9 นาย จากที่อื่น 1 นาย ประกอบด้วย สังกัดกองทัพภาคที่ 4 จำนวน 8 นาย
สังกัดกองทัพภาคที่ 3 จำนวน 1 นายและหน่วยบัญชาการสงครามรบพิเศษ 1 นาย

error: Content is protected !!