วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

สยาม เวนิส !! จาก คลองลาดพร้าว สู่ คลองเปรมประชากร ยกเป็น โมเดล ต้นแบบพัฒนา เมือง UNESCAP นำนายกเทศมนตรีจาก 15 เมือง 8 ประเทศ ดูงาน จัดระเบียบคลอง

19 ธ.ค. 2019
1687

ผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรทางเศรษฐกิจสังคมภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก องค์กรสังคมเศรษฐกิจเอเชีย ( UNESCAP ) และได้ความร่วมมือจาก APRUCLG ASPAC และ IGES นำนายกเทศมนตรีจาก 15 เมือง รวม 8 ประเทศ ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก ได้แก่อัฟกานิสถาน , สาธารณรัฐคิริบาส มัลดีฟ , มาเลเซีย, ประเทศพม่า , เนปาล และ ฟิลิปปินส์ และหมู่เกาะโซโลมอน ประมาณ 30 คน ล่องเรือร่วมกับผู้บริหาร พอช. เพื่อศึกษาดูงานพัฒนาที่อยู่อาศัยริมคลองลาดพร้าว ตามแนวทางโครงการบ้านมั่นคง หรือ “ ประชารัฐริมคลอง “ จากชุมชนคลองบางบัว เขตหลักสี่ มายังชุมชนหลังวค.จันท์เกษม เขตจตุจักร

พร้อมยกให้ประเทศไทยเป็นต้นแบบการปรับปรุงที่อยู่อาศัยของประชาชนที่มีรายได้น้อย เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนริมคลองเพื่อในการศึกษาดูงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

“ บ้านมั่นคงริมคลองแห่งแรกของประเทศไทย “….”คืนบ้านใหม่ให้พี่น้อง
คืนสายคลองให้ส่วนรวม “

และโครงการ “รื้อบ้านเดิม สร้างบ้านใหม่ คืนน้ำใสให้คลองเปรมประชากร “

ด้วยความร่วมมือของ ทั้ง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
และ กองทัพภาคที่ 1 กรมธนารักษ์
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
การไฟฟ้านครหลวง การประปานครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค สำนักงานเขตจตุจักร เขตหลักสี่ เขตดอนเมืองและ จังหวัดปทุมธานี

error: Content is protected !!