วันศุกร์, 17 กันยายน 2564

ทบ.เตรียมพร้อม ใช้การทดสอบร่างกาย แบบใหม่ แบบทหาร อเมริกัน ACFT-Army combat fitness test เพิ่มทั้ง ดึงข้อ ยกตัว ลากยาง ยกน้ำหนัก ฯลฯ

19 ธ.ค. 2019
1990

 

บิ๊กแดง พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. อเมริกันสไตล์ เตรียมเปลี่ยนการทดสอบร่างกายของทบ. ใหม่ มาใช้แบบทหารบก อเมริกา

Army combat fitness test (ACFT) เพื่อปรับสภาพร่างกาย ให้มีความเหมาะสมกับภารกิจการฝึกในปัจจุบันให้มากยิ่งขึ้น

โดยมีการทะยอยทดสอบใช้ มาก่อนหน้านี้ ทั้ง รร.นายสิบทหารบก นายร้อย จปร.

และจะใช้ในการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของ นายทหารระดับ ผู้การกรม และผู้พัน

โดยในวันศุกร์ 20 ธค. นี้ พลเอกอภิรัชต์ จะดูการสาธิต ใช้การทดสอบร่างกาย แบบ ACFT นี้. ให้ นายทหารระดับ ผบ.หน่วย ดู. ในระหว่างการทดสอบร่างกาย ที่ รร.เสนาธิการทหารบก. นอกเหนือจาก ที่ต้อง ทดสอบ ควาทรู้ภาษาอังกฤษ และความรู้ทั่วไป

: ภาพการทดสอบ ของ นักเรียนนายสิบ ทบ.

 

error: Content is protected !!