วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

“ทูตหญิง” คนใหม่ ของ ตุรกี เยือนกลาโหม คุย “บิ๊กช้าง” ความร่วมมือทางทหาร การลงทุน ในEEC …. ขอบคุณที่มาออกบู๊ธ งาน Defense & Security 2019 ที่ผ่านมา อย่างใหญ่

 

พลเอก ชัยชาญ ช้างมงคล รมช.กลาโหม ต้อนรับ นาง Evren Dagdelen Akgun ออท.สาธารณรัฐตุรกี/ไทย คนใหม่ เข้า
พบ ที่ ศาลาว่าการกลาโหม

พลเอก ชัยชาญ กล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทย กับสาธารณรัฐตุรกี

รวมทั้งขอบคุณตุรกีที่สนับสนุนและส่งบริษัทเอกชนมาร่วมแสดงอุปกรณ์ป้องกันประเทศในงาน Defence&Security ที่จัดขึ้นในเดือน พ.ย. ที่ผ่านมา

และได้เชิญชวนให้ตุรกีมาร่วมลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก EEC ทั้งด้านอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและด้านอื่นๆด้วย

นาง Evren Dagdelen Akgun ได้กล่าวขอบคุณ และกล่าวชื่นชมความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองประเทศที่มีมาอย่างแน่นแฟ้น

และขอบคุณที่ไทยได้เชิญมาร่วมลงทุนในEEC ทั้งนี้ทางตุรกีนั้น มีความสนใจในการร่วมลงทุนดังกล่าว และมีความประสงค์ที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านการทหาร อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนการเยือน การวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกัน

โดยทั้งสองประเทศเห็นร่วมกันในการที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นโดยกลไกในทุกด้าน

error: Content is protected !!