วันศุกร์, 19 สิงหาคม 2565

สงคราม9ทัพ-สงครามไซเบอร์

 

“เสืออากาศ 24/7” เขียนบทความ เปรียบเทียบ ย้อนยุค สู่ ร่วมสมัย

“ปัญญา” กับ “เลือดเนื้อ-ชีวิต”ใช้ในการทำสงครามยุคสมัย……ไซเบอร์”-สงครามกองโจรยุคใหม่ทำการรบแบบตลบหน้าตลบหลัง เป็น กองโจรบนสภาพโลกาภิวัตน์

สงคราม9ทัพ

สยาม(ไทย)เมื่อปี2328 กล่าวคือเมื่อ234ปีที่แล้ว เผชิญสงครามรูปแบบของ”การสร้างอาณาจักร” / “แย่งชิงผู้คน” การสงครามสมัยนั้นมีการต่อสู้กันในทาง”ปัญญา” และ”การเอาเลือดเนื้อและชีวิต”เข้าแลกกันในท้ายที่สุด

การรบทางบก ใช้การเคลื่อนทัพด้วยเท้ากับด้วยเรือตามลำน้ำเป็นกลยุทธ์หลัก เคลื่อนทัพผ่านขุนเขานับแรมเดือนแรมปี
_ร.1 เป็นพระมหากษัตริย์
_กรมพระบวรสถานมงคล เป็นแม่ทัพใหญ่
_คนสยาม(ไทย)7หมื่นคนทุกเพศทุกวัย เป็นไพร่พล
_ยุทธภูมิภาคพื้น/หุบเขาทุ่งลาดหญ้า/กาญจนบุรี-ด่านเจดีย์3องค์

เข้าทำการรบต่อสู้กับข้าศึก1แสนสี่หมื่นคน ที่แบ่งออกเป็นกองทัพจำนวน9 ทัพ

แม้นว่าจะเป็นการรบขนาดใหญ่ที่สยาม(ไทย)จะมีกำลังพลน้อยกว่าทว่าก็สามารถปกป้องชาติบ้านเมืองไว้ได้

ชัยชนะของการรบของสยาม(ไทย)เกิดขึ้นมากจาก”ปัญญา” กับ “เลือดเนื้อและชีวิต” ของสยาม(ไทย)ที่ฉลาดกว่า(เข้าใจ-เข้าถึงสภาพภูมิศาสตร์/ภูมิศาสตร์ได้ดีกว่า) กับที่กล้าหาญ/ที่รักชาติรักแผ่นดินมากกว่า ..ตามลำดับโดยแท้

การรบสมัยนั้นมีทั้งรูปแบบการตั้งเป็นกองทัพขนาดใหญ่และการตั้งเป็นกองโจรภายใต้การดำเนินกลยุทธ์แบบผสมผสานกันบนพื้นที่การรบที่ถูกสร้างสภาวะแวดล้อมให้เกิดความได้เปรียบ

การปฏิบัติการทางยุทธศาสตร์ด้วยกองทัพขนาดใหญ่ พร้อมอาวุธหนักถูกบูรณาการเข้าด้วยกันกับ การปฏิบัติการทางยุทธวิธีแบบใหม่ ที่ใช้การบุกทะลวงตลบหลัง เข้าโจมตีแบบกองโจรบนพื้นที่จำกัด

มันเป็นการศาสตร์และศิลป์ของการทำการรบที่ฉลาดเฉลียวยิ่งบนสภาพภูมิศาสตร์ภาคพื้น(ทุ่งลาดหญ้า-กาญจนบุรี-ด่านเจดีย์3องค์)ที่สยาม(ไทย)สมัยนั้นได้มีครอบครอง

สงครามปัจจุบัน

การเผชิญหน้ากับการแก่งแย่งผลประโยชน์บนความเป็นยุคสมัย(ยุคเทคโนโลยีสารสนเทศ/ดิจิตอลที่มีอุตสาหกรรมกับมีเกษตรกรรมเป็นฐานราก) อันมีพื้นดิน/พื่นน้ำกับห้วงอากาศ/ห้วงอากาศขนาดใหญ่เหนือประเทศไทยและอาเซียนเป็นแหล่งผลประโยชน์ของไทยและของอาเซียน

สภาพภูมิประเทศ/สภาพภูมิศาสตร์ของทุกชาติโดยเฉพาะของไทยและของอาเซียนได้เปลี่ยนไปจากยุคดั้งเดิมจนสิ้น

อย่างไรก็ตาม “ปัญญา” กับ “เลือดเนื้อและชีวิต” สำหรับใช้ในการทำสงครามยุคสมัยเข้าทำการแก่งแย่ง/แย่งชิงผลประโยชน์กันอย่างหนักหน่วงบนสภาพภูมิศาสตร์ที่ครอบครองก็ยังคงมีอยู่ต่อไป ไม่มีวันจบสิ้น

รูปแบบการรบก็ยังเป็นเช่นเดิมมิได้เปลี่ยน มันเปลี่ยนเฉพาะในทางเทคโนโลยีเท่านั้น

“ปัญญา” ที่เฉลียวฉลาดในการทำการรบทางยุทธวิธีสงครามกองโจรควบคู่กับการทำสงครามระดับยุทธศาสตร์ยังคงต้องมีอยู่

“เลือดเนื้อและชีวิต” ที่ต้องเสียสละด้วยความกล้าหาญของคนในชาติทุกเพศทุกวัย ก็ยังคงต้องมีอยู่และมีอยู่ต่อไปอย่างไม่มีวันสิ้นสุด(ตราบใดทียังมีมนุษย์ใช้ชีวิตอยู่บนโลก

เพียงแต่การจัดทัพก็ยังต้องจัดทัพดั้งเช่นรูปแบบดั้งเดิม ทว่าทรัพยากรและวิธีการกับสภาพภูมิศาสตร์/ภูมิประเทศนั้นมันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยที่มันควรจะเป็น(ตามวิวัฒนาการของเทคโนโลยีภายใต้สภาพโลกาภิวัตน์)

กองทัพหลักยังคงอยู่ นั่นหมายถึงว่า กำลังรบหลัก(ทางอากาศ)ยังคงต้องมีอยู่ หากมองถึงสภาพภูมิศาสตร์ปัจจุบันก็หมายถึงว่า กำลังด้านอากาศ(Air Domain) ยังจำเป็นต้องมีอยู่ต่อไป(โดยที่มันต้องฉลาดมากขึ้น)

หากยิ่งมองออกไปไกลตามสภาพภูมิศาสตร์แห่งอนาคตและยาวไกลออกไปแล้วก็ยิ่งต้องมองว่ากำลังด้านอวกาศ (Space Domain) กลายเป็นความจำเป็นยิ่งที่ต้องมีเกิดขึ้นอย่างมิอาจปฏิเสธได้

กองโจรสำหรับดำเนินยุทธวิธีบุกทะลวงตลบหน้าตลบหลังก็ยังคงต้องมีอยู่ต่อไป หากมองให้ลึกก็คือว่า กองโจรไซเบอร์(Cyber Domain)นั้นจำเป็นต้องถูกสร้างขึ้นโดยเร็วและให้มันมีความแข็งแกร่งยิ่งยวดโดยที่มันต้องถูกบูรณาการเข้ากับกำลังหลักได้แก่กำลังด้านอากาศ(Air Domain)(รวมถึงกำลังภาคพื้น:กำลังทางบก-กำลังทางเรือด้วย) กับ ถูกบูรณาการเข้ากับกำลังด้านอวกาศ(Space Domain)อย่างเหนียวเเน่นเป็นเนื้อเดียวกันอย่างมิอาจหลีกเลี่ยงและปฏิเสธในหลักแห่งความจริงข้อนี้ได้

หากเป็นเช่นนี้แล้วการทำสงครามของไทย(สยาม)ในปัจจุบันและในอนาคตบนยุทธภูมิบนโลก/ในอากาศ/ในอวกาศอันยาวไกลในกาลข้างหน้านั้นก็จะได้ชัยชนะไม่แตกต่างจากชัยชนะของสยาม(ไทย)ที่ได้มาจากการทำสงครามกับข้าศึกฝ่ายตรงข้ามเมื่อ234ปีที่แล้ว(พ.ศ.2328)บนยุทธภูมิทุ่งลาดหญ้าแห่งสงคราม9ทัพแต่ประการใดไม่

สงคราม9ทัพเมื่อ234ปีและสงครามก่อนหน้าที่สยาม(ไทย)ได้กรำศึกมานั้นมันสอนให้คนไทย(สยาม)ต้องคิดอยู่ตลอดเวลาบน “ปัญญา” กับ “เลือดเนื้อและชีวิต”

สำหรับการทำสงครามทุกรูปแบบทั้งระดับยุทธศาสตร์กับยุทธวิธีแบบกองโจรบนสภาพโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลง

หากคนไทย(สยาม)คิดได้ดังที่กล่าวข้างต้นแล้วเราคนไทย(สยาม)รวมถึงชนชาติอาเซียนทั้งหลายก็จะได้ชัยชนะในการทำสงครามทุกระดับ/ในการทำการรบทุกครั้งทุกยุทธภูมิในทุกยุคทุกสมัย

บทเรียนแห่งสงคราม9ทัพ

“ไซเบอร์” คือกองโจรยุคใหม่สำหรับการทำการรบแบบตลบหน้าตลบหลังที่นำมาซึ่งชัยชนะในการรบแม้ไทย(สยาม)จะมีกำลังรบด้านอากาศ(Air Domain) กับ กำลังด้านอวกาศ(Space Domain) ที่น้อยกว่า

นี่คือศาสตร์และศิลป์แห่งการรบของไทย(สยาม)แห่งยุคสมัยปัจจุบันและในอนาคต

error: Content is protected !!