วันเสาร์, 18 กันยายน 2564

ปีใหม่ นี้ มีทหาร เป็นเพื่อนตลอดทาง

19 ธ.ค. 2019
245

 

“บิ๊กแดง” สั่ง หน่วยทหารทั่วประเทศ จัด 370 จุดบริการ หน้าค่ายทหาร ทุกเส้นทางสำคัญ พร้อม เปิดค่ายเที่ยวฟรี Army land 173 แห่ง แถมมีOTOP ขาย…. แวะค่ายทหารได้ทุกที่ เข้าห้องน้ำ ซ่อมรถ ชาร์จมือถือ พักรถ … เลิก มาตรการ “เมาไม่ขับ จับยึดรถ” แล้ว แค่ขอให้พักคนพักรถ….” เดินทางใกล้ไกล ทบ.พร้อมอำนวยความสะดวกให้ เติมสุขเต็มใจให้ประชา”

พันเอกหญิง ศิริจันทร์ งาทอง รองโฆษกทบ. กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ระหว่างวันที่ 27ธันวาคม 2562ถึง 2มกราคม 2563 พลเอกอภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก มีความห่วงใยต่อสวัสดิภาพและต้องการให้ประชาชน ได้เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นี้อย่างมีความสุข และปลอดภัย

จึงได้มอบให้หน่วยทหารของกองทัพบกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลประชาชนตามนโยบายของรัฐบาลตลอดเทศกาล

โดยเฉพาะการสร้างความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางสัญจร การท่องเที่ยวหรือการร่วมงานเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่ภาคส่วนต่างๆจัดงานขึ้นตามสถานที่สำคัญในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศ

นอกจากนี้ยังได้เข้มงวดในมาตรการป้องปรามการกระทำผิดกฎหมายตามแนวชายแดน รวมทั้งการเปิดแหล่งท่องเที่ยวให้ประชาชนไปร่วมกิจกรรมส่งความสุขในเขตทหาร อีกด้วย

เทศกาลปีใหม่เป็นช่วงที่การจราจรมีความหนาแน่นเกือบทุกเส้นทาง ผบ.ทบ. ได้สั่งการให้หน่วยทหารของกองทัพบกให้การดูแลประชาชนสร้างความปลอดภัย ในการเดินทาง ลดอุบัติเหตุ ด้วยการจัดตั้ง “จุดบริการประชาชน”บริเวณด้านหน้าค่ายทหาร

โดยเฉพาะที่เป็นเส้นทางคมนาคมหลัก พร้อมร่วมกับส่วนราชการในพื้นที่จัดตั้งจุดบริการประชาชน ณ แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่สำคัญอื่นๆ ตามความเหมาะสม จำนวน 370 จุด ให้บริการตลอด 24ชั่วโมง เพื่อเป็นจุดพักรถ พักคน บริการเครื่องดื่ม สอบถามเส้นทาง ปฐมพยาบาล ซ่อมแซมยานพาหนะเบื้องต้น แจ้งเหตุด่วนเหตุร้าย ชาร์จโทรศัพท์ นวดผ่อนคลาย เป็นต้น

ทั้งนี้ ในจุดบริการประชาชน นอกจากจะมีทหาร เจ้าหน้าที่รัฐ ทำงานร่วมกันแล้วยังมีประชาชน “จิตอาสาพระราชทาน เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์” จะร่วมอำนวยความสะดวกและดูแลผู้ที่มาขอรับบริการต่างๆด้วย

โดยกองทัพบกขอเชิญชวนจิตอาสาในพื้นที่ต่างๆสามารถเข้าร่วมอำนวยความสะดวกประชาชน ณ จุดบริการประชาชนทั่วประเทศได้ตามความสะดวก

นอกจากนี้ กองทัพบกได้เปิดหน่วยทหารที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว “ ARMY LAND ” จำนวน173 แห่ง ให้ประชาชนได้เข้าใช้บริการ ท่องเที่ยว ถ่ายภาพ พักผ่อนกับครอบครัว สัมผัสธรรมชาติน้ำ-ป่า กิจกรรมสันทนาการ

พร้อมกับการศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยด้วยการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ อนุสรณ์สถานที่ตั้งอยู่ในค่ายทหาร และยังเปิดโอกาสให้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภายในหน่วยทหารด้วย โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

โดย ประชาชนเข้าเยี่ยมชมสถานที่ดังกล่าวเพื่อการพักผ่อนตามอัธยาศัย

ทั้งนี้ ตามหน่วยทหารหรือแหล่งท่องเที่ยวบางแห่งจะมีการนำผลิตภัณฑ์ “OTOP ทหาร” ซึ่งเป็นสินค้าที่ผลิตขึ้นโดยกำลังพลและครอบครัว รวมถึงผลิตภัณฑ์จากชุมชนที่หน่วยทหารเข้าไปปฏิบัติงานมาวางจำหน่ายให้นักท่องเที่ยวได้ซื้อเป็นของ�ที่ระลึก เป็นการสนับสนุนเศรษฐกิจชุมชนตามนโยบายของรัฐบาลด้วย

ในส่วนความพร้อมการดูแลทางการแพทย์ โรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบกได้เตรียมบุคลากร ยาและเวชภัณฑ์ พร้อมให้บริการด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บทันที

รวมถึงการประสานกับโรงพยาบาลสาธารณสุขประจำจังหวัด เพื่อร่วมให้การรักษาพยาบาลผู้ป่วยเจ็บ หรือเมื่อเกิดอุบัติเหตุขนาดใหญ่

ส่วนในพื้นที่ชายแดน กองกำลังชายแดนของกองทัพบกจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ด้านความมั่นคงอย่างต่อเนื่อง ในการดูแลนักท่องเที่ยวและประชาชนที่สัญจรไป – มา ผ่านด่านตรวจต่างๆ โดยจะเข้มงวดในมาตรการสกัดกั้นยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายที่อาจแอบแฝงและลักลอบกระทำผิดในห้วงเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากประชาชนเดินทางมาท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนเป็นจำนวนมาก แต่จะระมัดระวังไม่ให้กระทบกับบรรยากาศของเทศกาลปีใหม่

ในขณะเดียวกันใคร่ขอความร่วมมือจากประชาชนปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ตามด่านตรวจ หากพบเห็นสิ่งผิดปกติสามารถแจ้งเบาะแสให้เจ้าหน้าที่ได้โดยตรง

error: Content is protected !!