วันพุธ, 29 กันยายน 2564

เยี่ยมบ้าน พลทหาร น้ำตาท่วม

18 ธ.ค. 2019
235

“ผบ.ร.5” ยัน “คนไทยไม่ทิ้งกัน” มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่าย ให้กับครอบครัวที่ยากจน ในพื้นที่ชุมชนรอบค่าย …พาพลทหาร กลับบ้าน

พันเอก พีรพงศ์ วัลลภาทิตย์ รองผู้บังคับการกรมทหารราบที่ 5 ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภค และเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัว นาย สายทิพย์ โมราสิทธิ์ เป็นบิดาของ พลทหาร โสภณ โมราสิทธิ์

จากการตรวจสอบข้อมูลกับส่วนราชการพบว่ามีฐานะยากจน ป่วยเป็นโรคหัวใจ กรมทหารราบที่5 จึงได้เข้าไปช่วยเหลือตาม “โครงการคนไทยไม่ทิ้งกัน ของ กองพลทหารราบที่ 5 เพื่อดูแลความเป็นอยู่และ เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวของประชาชน ณ ภูมิลำเนา บ้านเลขที่ 28 หมู่ที่ 11 ตำบลลำปำ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

โดยมีผู้นำท้องถิ่นร่วมในการเยี่ยมเยียนในครั้งนี้ด้วย

สำหรับโครงการคนไทยไม่ทิ้งกันเป็นโครงการหนึ่งในการช่วยเหลือประชาชนของกองทัพบกที่ได้ให้หน่วยงานทหารได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ซึ่งกรมทหารราบที่ 5 ดำเนินการประสานกับส่วนราชการในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อน และเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจให้กับประชาชน

error: Content is protected !!