วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

“บิ๊กเป้ง”เยี่ยม กองกำลัง สุรสีห์ มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ 2563 ให้แก่กำลังพลปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนด้านตะวันตกไทย – เมียนมา

18 ธ.ค. 2019
150

 

บิ๊กเป้ง พล.อ.ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์ เสนาธิการทหารบก และ เสธ. ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก เป็นผู้แทน พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก/ผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก มอบของขวัญและอวยพรปีใหม่ 2563 แก่กำลังพล

โดยมี พ.อ.บรรยง ทองน่วม รองผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 9 ในฐานะ รองผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการกองกำลังสุรสีห์ พร้อมด้วย ผู้บังคับหน่วยขึ้นตรง และ หน่วยขึ้นควบคุมทางยุทธการ ต้อนรับ

พล.อ.ธีรวัฒน์ ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่กำลังพลที่ปฏิบัติหน้าที่สนามในพื้นที่ตามแนวชายแดน ไทย – เมียน ในนามของ “กองกำลังสุรสีห์” เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

พร้อมทั้งกล่าวว่าชื่นชม กองพลทหารราบที่ 9 ค่ายสุรสีห์ ที่นับว่าเป็นหน่วยที่มีความสำคัญ เนื่องจากเป็นกองพลพร้อมรบของกองทัพบก

โดยเฉพาะปัจจุบันกองพลทหารราบที่ 9 กำหนดให้จัดกองบังคับการกรมทหารราบ และกองพันทหารราบพร้อมรบเคลื่อนที่เร็ว RDF (Rapid Deployment Force) ของกองทัพภาคที่ 1 ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารบก ที่ต้องการให้มีหน่วยพร้อมรบเคลื่อนที่เร็วอยู่ในทุกกองทัพภาค (ยกเว้น กองทัพภาคที่ 4)

มีความรู้สึกภูมิใจที่ได้เห็นกองกำลังสุรสีห์ มีการพัฒนาทุกๆ ด้านในทิศทางที่ดีขึ้น โดยเฉพาะการปฏิบัติตามพันธกิจ 3 ประการของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก ได้แก่ การเฝ้าตรวจและป้องกันชายแดน, การจัดระเบียบพื้นที่และแก้ไขปัญหาความมั่นคง ในพื้นที่ชายแดน และการประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรม

พร้อมอ่านสารอวยพรปีใหม่ 2563 ของ พลเอก อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ด้วย

error: Content is protected !!