วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

“เติมความสุข ให้คนไทย จากใจทหาร”

17 ธ.ค. 2019
128

 

กลาโหม เสนอ ครม.รับทราบ แคมเปญ
มอบเป็นของขวัญปีใหม่ 2563 ให้ประชาชน ….3 ข้อ ดูแลชายแดน -จัดจุดบริการ จุดพักรถ หน้าหน่วยทหาร-
ขายสินค้าราคาถูก

“รองโฆษกฯกวาง”ไตรศุลี
ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติรับทราบตามที่กระทรวงกลาโหมเสนอแผนงาน โครงการเพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ปี พ.ศ. 2563 ให้แก่ประชาชน

ภายใต้การดำเนินโครงการ “เติมความสุข ให้คนไทย จากใจทหาร” ระหว่างวันที่ 27 ธันวาคม 2562 – 6 มกราคม 2563

โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่มงานหลัก ได้แก่ งานสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน งานการช่วยเหลือประชาชน และงานให้บริการและอำนวยความสะดวกอื่น ๆ เพื่อให้ประชาชนได้เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ปีพุทธศักราช 2563 อย่างมีความสุข

โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้ 1.งานสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยการจัดเตรียมความพร้อมของกำลังพล เพื่อรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดน และพื้นที่ที่มีความสำคัญด้านความมั่นคงของประเทศ

2.งานช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยการจัดตั้งจุดบริการช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยจัดจุดพักรถเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ เป็นการบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่ ซึ่งจะมีการให้บริการสุขาเคลื่อนที่ การบริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง การบริการทางการแพทย์ การบริการตรวจสภาพและซ่อมแซมยานพาหนะตามถนนสายหลักด้านหน้าที่ตั้งของหน่วยทหาร รวมถึงถนนสายรองที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

การจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าพื้นเมืองราคาถูก การแสดงดนตรีและสันทนาการ จุดบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ตและชาร์จแบตเตอรี่โทรศัพท์เคลื่อนที่ และการบริการนวดผ่อนคลายจำนวนกว่า 600 จุดทั่วประเทศ รวมทั้งการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนและนักท่องเที่ยวทางทะเล

3.งานให้บริการและอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ได้แก่ การจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคราคาถูก ภายในพื้นที่ของหน่วยทหารทั่วประเทศ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในการลดค่าครองชีพ เปิดแหล่งท่องเที่ยวและพิพิธภัณฑ์ในเขตทหารทั่วประเทศ ให้ประชาชนสามารถเข้าชมโดยไม่คิดค่าบริการ และให้บริการศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยดำเนินการให้บริการประชาชนในหน่วยทหารทั่วประเทศ

error: Content is protected !!