วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

“แม่ทัพภาค4” พบ “อรบ.”ชายแดนใต้ เน้น ฝึกยุทธวิธี เสริมสร้างความเข้มแข็ง ชื่นชมในความเสียสละ

17 ธ.ค. 2019
129

 

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ผอ.รมน.ภาค 4 พบปะ สมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน จังหวัดปัตตานี และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานให้กับราษฎรอาสารักษาหมู่บ้าน ปี 2563

พร้อมทั้งหารือ และรับทราบความคิดเห็นของสมาชิก เพื่อนำมาขับเคลื่อนงานรักษาความปลอดภัยในหมู่บ้านและชุมชนของตนเอง ณ ศาลาทรงงานศูนย์ครูใต้ บ้านน้ำดำ ตำบลปุโละปุโย อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี

สมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านของจังหวัดปัตตานีมีทั้งหมด 17 กองพัน ละ 1 กองร้อยอาสารักษาหมู่บ้านหญิงเหล็กปะนาเระ เป็นสมาชิกชายจำนวน 3471 คนหญิงจำนวน 3,475 คน

รวมทั้งสิ้น 6945 คน และสมาชิกราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านคลอง 4 อำเภอในจังหวัดสงขลามีทั้งหมด 3 กองพัน จำนวน 1173 คน ซึ่งทั้งหมดเป็นไทยพุทธในพื้นที่จังหวัดปัตตานีและ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา

สำหรับการปฏิบัติงานในปีที่ผ่านมามีส่วนร่วมในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่ชุมชนและหมู่บ้าน ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่ ถือเป็นกำลังภาคประชาชนส่วนหนึ่งที่ช่วยทางราชการในการดูแลหมู่บ้าน

และทั้งหมดนี้ได้ผ่านการฝึกทางยุทธวิธี เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับราษฎรอาสารักษาหมู่บ้านในพื้นที่ เป็นอาสาที่มีใจเสียสละเพื่อให้เกิดความร่มเย็นปลอดภัยในพื้นที่ของตนเองอย่างยั่งยืน

error: Content is protected !!