วันอาทิตย์, 4 มิถุนายน 2566

นักสะสมเหรียญ เตรียมตัว!! ทัพฟ้า สร้างเหรียญ “ที่ระลึก 100ปีพระบิดากองทัพอากาศ” รุ่น 02022020

พลอากาศเอก มานัต วงษ์วาทย์ ผบ.ทอ. จัดสร้าง เหรียญที่ระลึก 100ปีพระบิดากองทัพอากาศ

ด้านหน้ากลางเหรียญ มีรูป “พระพุทธศาสนาประชานาถ” พระพุทธรูปที่กองทัพอากาศสร้างขึ้น จากมวลสาร ปลอกกระสุนปืนกลอากาศ ของเครื่องบินรบ ประดิษฐานไว้บนยอดดอยอินทนนท์ จ.เชียงใหม่

เบื้องล่าง มีตัวเลข 02022020 ภายในวงขอบเหรียญ

เบื้องล่างมีข้อความว่า”พระพุทธศาสนาประชานาถ”

รูปแบบด้านหลังกลางเหรียญมีพระรูปสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ภูวนาถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานาถ. ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบเต็มยศนายทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์ ทรงสายสร้อยแห่งขัตติยะราชอิสริยาภรณ์ อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประดับดาราจักรีทรงสายสะพายและประดับดาราเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราชวราภรณ์

เบื้องขวามีเครื่องหมายราชการของกองทัพอากาศ

เบื้องล่างมีข้อความว่า 13 มิถุนายน 2563 ภายในวงขอบเหรียญ
เบื้องล่างมีข้อความว่า “ที่ระลึก 100 ปีพระบิดากองทัพอากาศ”

error: Content is protected !!