วันศุกร์, 30 กรกฎาคม 2564

“แม่ทัพเดฟ” ยัน ทำ “Camp 35”ค่ายบำบัดยาเสพติด ต่อ… คืนคนดีกลับสู่อ้อมกอดครอบครัว -สังคม ชื่นชม น้องๆยอมเข้าค่าย กลับใจที่หลงผิด ก้าวพลาด ขอทำเพื่อพ่อแม่ดีใจ พ้นทุกข์ ลูกติดยา

16 ธ.ค. 2019
232

พล.ท.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ แม่ทัพภาค4/ ผอ.รมน.ภาค 4 และในฐานะ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ผอ.ศอ.ปส.จชต.)เปิดค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด (Camp 35) จ.นราธิวาส รุ่นที่ 1 ประจำปี 2563 ระหว่างวันที่ 22 พฤศจิกายน -26 ธันวาคม 2562

โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ติดยาเสพติดจากทุกอำเภอของจังหวัดนราธิวาสจำนวน 63 คน ที่ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนราธิวาส กรมทหารราบที่ 151 ค่ายกัลยาณิวัฒนา ต.กะลุวอ อ.เมือง จ.นราธิวาส

โดยมี นายธรรมรงค์ คงวัดใหม่ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส, พล.ต.สมดุลย์ เอี่ยมเอก ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาส, นายอับดุลอาซิส เจ๊ะมามะ รองประธานกรรมการอิสลามประจําจังหวัดนราธิวาส, หัวหน้าส่วนราชการ, คณะครู, วิทยากร ,ผู้ปกครอง และน้อง ๆ ชาวค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด ต้อนรับ

Camp 35 จ. นราธิวาส เป็นค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดผู้ติดยาเสพติด ตามนโยบายสำคัญในเรื่องแผนปฏิบัติการรวมพลังแก้ไขปัญหายาเสพติด คืนความสุขจังหวัดชายแดนภาคใต้

และกำหนดแนวทางการบำบัดรักษาและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 5 ขั้นตอน ให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อนการดำเนินงานอย่างจริงจังและเกิดผลเป็นรูปธรรม

โดยเฉพาะด้านการบำบัดรักษา ได้กำหนดเป้าหมายนำผู้ป่วยยาเสพติดในจังหวัดชายแดนภาคใต้เข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาในระบบปกติคือสถานพยาบาลของรัฐ และในระบบค่าย ทั้งในระบบค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยเลิกใช้ยาเสพติดและกลับคืนเป็นคนดีของสังคม ฝ

ปัจจุบันการดำเนินการค่ายพักพิงเพื่อการบำบัด Camp 35 มีผู้เข้ารับการบําบัดแล้วเกือบ 20,000 คน

โดยได้รับความร่วมมืออย่างดีจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติการร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด บำบัดฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้เข้ารับการบำบัดได้กลับเป็นคนดีคืนสู่สังคมโดยเร็วที่สุด

แม่ทัพภาค4 กล่าวว่า น้อง ๆ ชาวค่ายพักพิงเพื่อการบำบัดทุกคน เป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ เป็นที่รักและเป็นความภาคภูมิใจของพ่อแม่

ดังนั้นการที่น้อง ๆ สมัครใจเข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในครั้งนี้ ถือเป็นสิ่งที่ดีและถูกต้อง ถือว่าเป็นการให้โอกาสตนเองซึ่งหลงผิดหรือก้าวพลาด ไม่ว่าจะด้วยความตั้งใจความคึกคะนอง อยากรู้อยากลองหรือตามเพื่อน ทุกคนมีโอกาสกลับตัวกลับใจ กลับมามีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง เป็นคนใหม่ทำให้พ่อแม่ดีใจและมีความสุข หลุดพ้นจากความทุกข์ที่แสนสาหัส เนื่องจากลูกติดยาเสพติด

ขอเป็นกำลังใจให้น้อง ๆ ทุกคน ก้าวข้ามผ่านเหตุการณ์ ที่เลวร้ายในชีวิตไปได้ เพื่อเป็นคนดีกลับสู่อ้อมกอดของครอบครัว และสังคม

ยืนยันว่า Camp 35 จะมีต่อไป และที่สำคัญที่สุดก็คือกำลังใจจากผู้ปกครองของผู้เข้ารับการบำบัดคุ้มครอง ๆ น้อง ๆ ไม่กลับเข้ามายุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอีก

error: Content is protected !!