วันอังคาร, 28 กันยายน 2564

“กลุ่มเสี่ยง”!!

16 ธ.ค. 2019
137

“บิ๊กป้อม” ถกมาตรการรับมือ “ปีใหม่” สั่ง จับตา “กลุ่มเสี่ยง” ที่อยู่ในข่าย-เป็นภัยความมั่นคง ทั้งใน-นอกประเทศ
กำชับทุกจังหวัด เข้มมาตรการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน…/ชายแดนใต้ ให้ระวังพวกนิยมความรุนแรง

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯประชุม VTC กับฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกจังหวัด เตรียมความพร้อมมาตรการลดอุบัติเหตุบนท้องถนนและดูแลความปลอดภัยประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ต่อเนื่องกันไป ที่ กระทรวงกลาโหม

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษกประจำ รองนายกฯเปิดเผยว่า ที่ประชุมรับทราบรายงานความพร้อมของเมืองใหญ่ เช่น กรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ชลบุรี นครราชสีมาและนครศรีธรรมราช

โดย พล.อ.ประวิตร’ กำชับ ขอให้ฝ่ายข่าว เพิ่มความเข้มงานการข่าวในทุกมิติและจับตา”กลุ่มเสี่ยง” ที่อยู่ในข่ายและอาจเป็นปัญหาความมั่นคงปลอดภัยของประชาชน

ทั้งภายในและนอกประเทศ โดยเฉพาะพื้นที่เมืองใหญ่

และในพื้นที่ภาคใต้ เครือข่ายนิยมความรุนแรง กลุ่มก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การแสวงประโยชน์จากการลักลอบค้ามนุษย์และสินค้าผ่านแดน การเคลื่อนย้ายยาเสพติดและอาวุธสงคราม เป็นต้น

ขณะเดียวกัน ขอให้หน่วยงานความมั่นคงในทุกจังหวัด ตั้งอยู่ในความไม่ประมาท ประสานการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด ทั้งมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาตั้งแต่พื้นที่ชายแดนเข้ามาถึงพื้นที่ชั้นใน

โดยให้ร่วมหารือและปรับแผนเผชิญเหตุให้สามารถตอบสนองอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากขึ้นในภาพรวม

พร้อมทั้งให้สำรวจความพร้อมของกำลังคนและนำเทคโนโลยีเฝ้าตรวจมาเสริมให้เพียงพอกับการดูแลความปลอดภัยของประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่

โดยเฉพาะสถานที่และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญที่ประชาชนรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก พื้นที่จัดงานปีใหม่

รวมทั้งชุมทางคมนาคมทั้ง ทางบก ทางน้ำและทางอากาศ ทั้งนี้ให้มีแผนรองรับปัญหาอัคคีภัยควบคู่กันไป

สำหรับการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนน พล.อ.ประวิตร ได้กำชับ ให้นำสถิติอุบัติเหตุทั้งปีที่ผ่านมา ทั้งพื้นที่ สาเหตุและปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นบทเรียนปรับแผนและเตรียมความพร้อมให้ครอบคลุม ทั้งมาตรการป้องกันและแก้ปัญหาอุบัติเหตุ

โดยขอให้กระทรวงคมนาคม คุมเข้มบังคับใช้กฎหมายและสำรวจความพร้อมยานพาหนะสาธารณะทั้งทางบก น้ำและอากาศ ความพร้อมของเส้นทาง แสงสว่างและเครื่องหมายจราจร รองรับการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวในทุกเส้นทาง

และกำชับขอให้ตำรวจทางหลวงดูแลในเส้นทางหลัก กระทรวงมหาดไทยดูแลในเส้นทางหลวงชนบทภาพรวม

พร้อมทั้ง ขอให้กระทรวงสาธารณสุข เตรียมความพร้อมของโรงพยาบาลและการส่งกลับ เพื่อลดการสูญเสียที่อาจเกิดขึ้น

พล.อ.ประวิตร ยังได้ย้ำ ขอให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพิ่มความเข้มบังคับใช้กฎหมายจราจรในห้วง 7 วันอันตรายอย่างจริงจัง โดยเฉพาะสาเหตุหลักของอุบัติเหตุ คือ เมาแล้วขับ ขับรถเร็วและการไม่สวมหมวกกันน็อค

พร้อมกำชับให้ดำรงความต่อเนื่องในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนในทุกท้องที่

โดยให้ดำเนินการตามแผนกวาดล้างอาชญากรรมต่อเนื่องกันไปและขอให้ทุกฝ่ายทำงานร่วมกับจิตอาสาอย่างใกล้ชิด

ทั้งนี้ จำเป็นต้องรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและปรับปรุงการทำงานในพื้นที่ร่วมกันไป

พร้อมทั้งต้องสร้างการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการเฝ้าระวังและดูแลกันเอง ทั้งการป้องกันอุบัติเหตุในครอบครัวและการดูแลความปลอดภัยภายในชุมชน

พร้อมกำชับให้กระทรวงมหาดไทย ทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพหลัก ขับเคลื่อนกลไกท้ังระดับจังหวัดและท้องถิ่นทุกระดับในมาตรการต่างๆให้ครอบคลุมทั้ง คน ถนน ยานพาหนะ การช่วยเหลือ ความปลอดภัยทางน้ำและนักท่องเที่ยวและการบริหารจัดการ

โดยขอให้มีจุดตรวจ จุดสกัดตามความเหมาะสม ไม่สร้างปัญหาด้านการจราจร พร้อมทั้งขอให้ตั้งเป้าหมายลดจำนวนอุบัติเหตุ ผู้เสียชีวิตบนท้องถนนในพื้นที่ให้เป็นรูปธรรมและมีตัวชี้วัดที่ชัดเจน เพ่งเล็งพื้นที่เสี่ยงที่มีสถิติอุบัติเหตุสูงที่ผ่านมา

ขณะเดียวกัน ขอให้มีการส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี เพื่อร่วมเฉลิมฉลองวันขึ้นปีใหม่ “ด้วยความเป็นสิริมงคล”

///

error: Content is protected !!