วันอาทิตย์, 26 กันยายน 2564

โรงพยาบาลสีชมพู โรงพยาบาลทหาร

Tripler Army Medical Center in Honolulu, Hawaii เป็น รพ.ทหาร ที่ใหญ่สุด ใน Asian และ Pacific

เมื่อครั้งสงครามเวียดนาม ที่นี่ ต้องรับศึกหนัก ในการรักษา ทหารสหรัฐฯ ที่บาดเจ็บ จากสงครามเวียดนาม. เป็นพันนาย ที่ถูกส่งตรง มารักษา

ถ้าเทียบ ก็เหมือน รพ.พระมงกุฎฯ แต่น่าจะใหญ่กว่าหลายเท่า แถมอยู่บนเขา

error: Content is protected !!