วันศุกร์, 24 กันยายน 2564

เสาไฟ Hawaii

Hawaii ยังมีความเป็นธรรมชาติ เยอะ…. แม้แต่ เสาไฟ ยังเป็นไม้ ทั้งต้น เลย

แต่นั่นหมายถึง ต้องตัดต้นไม้
เค้าบอกว่า เสาไฟไม้ เป็นฉนวน ไฟจะไม่ดูด ไม่รั่ว ลงมาถึงคนเดินถนน

 

error: Content is protected !!