วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ทร.มอบผ้าห่ม 1,000 ผืนแก่ประชาชนสู้ภัยหนาว

พล.ร.ท.ธานี แก้วเก้า เจ้ากรมกิจการพลเรือทหารเรือ ในฐานะหัวหน้าฝ่ายกิจการพลเรือน ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ จัดกิจกรรม “กองทัพเรือ รวมใจบรรเทาภัยหนาว” เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 1,000 ผืนพร้อมอุปกรณ์กีฬาให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยหนาวในพื้นที่อ.บ้านแพง

เนื่องด้วยปัจจุบันลักษณะภูมิอากาศมีความกดอากาศสูงจากประเทศจีน ปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้พื้นที่ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอุณหภูมิลดต่ำเข้าสู่ภาวะหนาวจัด นำมาสู่ความเดือดร้อนแก่ประชาชนในหลายพื้นที่ และขาดแคลนผ้าห่มกันหนาว รวมทั้งเยาวชนขาดแคลนอุปกรณ์กีฬาซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ จึงได้จัดกิจกรรม “กองทัพเรือ รวมใจบรรเทาภัยหนาว” เพื่อมอบผ้าห่มกันหนาวและอุปกรณ์กีฬาโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆ และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นตามนโยบายรัฐบาล ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกระทรวงกลาโหม และ พล.ร.อ.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.ทร.ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ให้ความช่วยเหลือประชาชน ทั้งในพื้นที่รับผิดชอบหรือพื้นที่ต่าง ๆ

error: Content is protected !!