วันอาทิตย์, 19 กันยายน 2564

ความเชื่อ กับ ธรรมชาติ และภัยพิบัติ เรื่องBread Fruit

15 ธ.ค. 2019
304

 

ที่Hawaii มีหลายชนเผ่า และต่างมีความเชื่อต่างๆ ….. ชาว Native Hawaiian มีความเชื่อ ใน God
รวมทั้งเทพเจ้าในธรรมชาติ Kanewai คือ God of fresh water บ้างว่า ถ้าฝนตก โปรยๆ แสดงว่า เป็นวันโชคดี

แต่ที่เป็นสัญญาณของภัยพิบัติ ให้ดูจาก ต้น สาเก ตามความเชื่อแบบ ชาวFiji ว่า ถ้าต้นไม้ที่มีใบหยัก ลูกคล้ายๆ สาเก หรือ Breadfruit นั้น ถ้าปีไหน ออกลูก 3 ครั้ง ในปีนั้น จะเกิด พายุ Huricane

——-
Ka Papa Lo’i O Kanewai
หรือ The school of Hawaiian Knowledge.

error: Content is protected !!